Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri

Guvernul României a aprobat, în ședința de joi, proiectul de lege privind incubatoarele și acceleratoarele de afaceri, cu scopul de a schimba cadrul legal existent, în sensul sprijinirii firmelor aflate în fazele inițiale de dezvoltare.

Proiectul a fost inițiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și va fi transmis spre aprobare Parlamentului României.

Conform proiectului, incubatorul de afaceri este definit astfel: „Structură de sprijin a dezvoltării afacerilor care oferă un spațiu și o infrastructură adecvată pentru rezidenți, gestionată de un administrator, care urmărește crearea unui mediu favorabil, sustenabil pentru întreprinderile mici și mijlocii nou-înființate, stimulȃndu-le potențialul de dezvoltare și de viabilitate, ajutȃndu-le să se dezvolte în perioada de început prin asigurarea unor facilități comune și de suport managerial”.

„Acceleratorul de afaceri” are următoarea definiție: „Program derulat în cadrul incubatorului de afaceri, care asigură rezidenților, în etape, accesul la surse de finanțare, în scopul lansării pe piață, în termen de 3 până la 6 luni, a unui produs sau serviciu. Programul poate include activități de educație antreprenorială, mentorat și de networking, în vederea creșterii rapide a afacerii”.

Principalele modificări ale cadrului legislativ:

 • clarificarea mecanismului de analiză din perspectiva practicii UE a competenţelor de acordare a titlurilor de incubator, precum și a criteriilor de evaluare/indicatorilor de performanţă;
 • introducerea, definirea și redefinirea unor termeni și expresii în scopul mai bunei clarificări a noțiunilor existente în reglementarea anterioară. Sunt enumerate categoriile de operatori economici care pot avea calitatea de fondator de incubator de afaceri;
 • clarificarea unor aspectele metodologice şi de interacţiune cu autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul IMM-urilor;
 • simplificarea procedurii de acordare a titlului de incubator de afaceri, prin eliminarea studiului de fezabilitate, precum și a altor reglementări ce îngreunau procedura;
 • modificarea perioadei de valabilitate a titlului de incubator de afaceri –  de la 10 ani la perioada nedeterminată;
 • introducerea termenului de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de emitere a titlului de incubator de afaceri pentru soluționarea acesteia;
 • introducerea termenului de zece zile lucrătoare pentru informarea solicitantului de către autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul IMM-urilor, în cazul existenței unei documentații incomplete;
 • introducerea de precizări mai clare cu privire la termenul de valabilitate și clauzele contractului de prestări servicii  dintre fondator și administrator;
 • oferirea posibilității de a face dovada colaborării cu societăți/experți în managementul afacerilor, față de obligația de a deține personal calificat cu experienţă în managementul afacerilor cum este în actuala lege;
 • reducerea numărului tipului de incubatoare de afaceri de la opt, în legislația actuală, la trei: incubator de afaceri cu portofoliu mixt, incubator tehnologic şi de afaceri, incubator specific unui sector;
 • extinderea posibilităților de finanțare a incubatoarelor de afaceri prin utilizarea oricărei surse legale identificate;
 • prevederea posibilității ca fondatorul să fie și administrator al incubatorului de afaceri;
 • menționarea mai clară a facilităților fiscale de care poate beneficia fondatorul incubatorului de afaceri, prin intermediul măsurilor de ajutor de stat/de minimis iniţiate de autorităţile publice centrale şi/sau locale, în limitele bugetului alocat anual.

Sursa: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Vizualizări: 277