Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Granturile SEE: Astăzi s-a lansat un apel de proiecte adresat creșterii incluziunii și abilitării romilor

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor" (Dezvoltare Locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, a lansat miercuri, 11 septembrie 2019, apelul de propuneri de proiecte „Creșterea incluziunii și abilitarea romilor".

În total, suma alocată apelului este de 16.000.000 euro, provenită din Granturile SEE 2014-2021 (85%) și cofinanțare publică (15%). Această sumă este distribuită în 3 alocări tematice:

 • Proiecte de furnizare de servicii – 10.000.000 euro;
 • Proiecte de dezvoltare a capacității centrelor educaționale / after school / de zi existente și care lucrează cu un procent ridicat de copii și tineri romi – 3.000.000 euro;
 • Proiecte de abilitare (empowerment) – 3.000.000 euro.

Valoarea minimă a grantului care poate fi solicitat pentru implementarea unui proiect este de 300.000 euro, iar cea maximă este de 1.000.000 euro.

Proiectele finanțate în cadrul apelului vor contribui la atingerea unuia sau mai multora din următoarele obiective:

 1. Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi, în următoarele sectoare: asistență socială, educație, ocupare, sănătate și locuire;
 2. Consolidarea capacității centrelor educaționale / after school / de zi existente care lucrează cu un procentaj ridicat de copii și tineri romi;
 3. Abilitarea romilor;
 4. Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Solicitanții eligibili sunt organizațiile neguvernamentale, entitățile publice și asociațiile autorităților locale.

În funcție de alocarea tematică în cadrul căreia sunt depuse, proiectele se vor adresa următoarelor grupuri țintă:

 • Persoane și familii de etnie roma în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică;
 • Persoane de etnie roma, în special femei și tinere rome, cu niveluri scăzute de conștientizare cu privire la drepturi și participare în viața comunității;
 • Experți și lideri romi;
 • Specialiști/voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG, implicați în furnizarea de servicii persoanelor de etnie roma;
 • Membrii ai comunității aparținând populației majoritare.

Activitățile eligibile vor fi centrate pe:

 • furnizarea de servicii integrate (obținerea documentelor de identitate, servicii educaționale, servicii de ocupare, servicii pentru sănătate, îmbunătățirea condițiilor de locuit);
 • furnizarea de informații persoanelor de etnie roma, în special femeilor și tinerelor rome, cu privire la modalități de afirmare a drepturilor acestora, modalități de accesare a serviciilor publice;
 • dezvoltarea capacităților individuale ale persoanelor de etnie roma;
 • activități de creștere a responsabilității și a capacității autorităților și instituțiilor publice de a fi mai incluzive;
 • activități care promovează capacitatea de organizare la nivel local a romilor; formarea personalului și a voluntarilor care lucrează cu persoane de etnie roma;
 • campanii de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, țintind populația majoritară, care să promoveze respectarea drepturilor romilor, lupta împotriva antigipsismului, stereotipurilor și hărțuirii;
 • schimburi de bune practici în domeniul proiectului cu entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Durata recomandată a proiectelor este cuprinsă între 12 și 36 luni.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 18 decembrie 2019.

Descarcă ghidul

Fondul Român de Dezvoltare Socială a anunțat faptul că vor fi organizate seminarii informative regionale în Craiova, Cluj și Iași destinate acestui apel.

Sursa: Fondul Român de Dezvoltare Socială

Vizualizări: 1208