Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Află ce sume au fost transmise Comisiei Europene spre rambursare pentru POCU, POIM și POAT!

POCU - 61,7 milioane euro

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) a transmis Autorităţii de Certificare, din Ministerul Finanțelor Publice, o nouă declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 61,7 milioane euro.

Valoarea totală a sumei ce urmează să fie rambursată României, prin POCU, ajunge astfel la 863 milioane euro, reprezentand aprox. 20% din alocare.

Sumele reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul proiectelor implementate în cadrul POCU.

POIM - 145,4 milioane euro

Autoritatea de Management PO Infrastructura Mare (AM POIM) a transmis Autorității de Certificare din Ministerul Finanţelor Publice două declarații de cheltuieli pentru rambursarea a 145,4 milioane euro (683,38 milioane lei).

Prima declarație are o valoare totală eligibilă de de 518,45 milioane lei, din care 440,6 milioane lei din Fondul de Coeziune . Cea de-a doua declarație are o valoare eligibilă totală de 164,9 milioane lei, din care 137,6 milioane lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Până în prezent, pentru proiecte derulate prin acest Program, Comisia Europeană a rambursat României 1,67 miliarde euro din totalul de 1,85 miliarde transmise spre decontare.

Sumele reprezintă cheltuieli eligibile efectuate din fonduri europene în cadrul proiectelor de transport, mediu și energie. POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,6 miliarde euro din care 6,94 miliarde euro Fond de Coeziune şi 2,28 miliarde euro Fond European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă o cofinanţare totală de cca. 2,41 miliarde euro.

POAT - 13,5 milioane euro

Autoritatea de Management Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT) a transmis Autorității de Certificare din Ministerul Finanțelor Publice declarația nr. 17 de cheltuieli pentru rambursarea a 13,5 milioane euro. Aplicația de plată aferentă acesteia a fost transmisă Comisiei Europene pe 30 august 2019.

Până în prezent, la nivelul AM POAT, s-au semnat 103 contracte de finananțare a proiectelor în valoare eligibilă totală de 327,1 milioane euro, dintre care 277,2 milioane euro din FEDR. Pănă la 31 august rata de contractare a ajuns la 109,67%.

Pentru proiectele derulate în cadrul acestui program Comisia Europeană a rambursat României 91,8 milioane euro din totalul de 115,6 milioane euro transmise spre decontare. Această sumă reprezintă 36,34% din alocarea FEDR aferentă POAT 2014-2020.

Sursa: Facebook MFE

Vizualizări: 403