Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Un corp din ansamblul Spitalului Filișanilor și un părculeț din Municipiul Târgu Jiu vor beneficia de fonduri Regio

În dată de 27.08.2019, au fost semnate două contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cele două proiecte finanțate sunt:

 1. „Reabilitare termică corp C1, clădire spital și laborator analize medicale Spitalul Filișanilor”

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectoarele locuinţelor; Operațiunea: B – Clădiri publice

Valoare totală a proiectului este de 2.080.470,10 lei, din care suma solicitată este de 2.030.693,80 lei (436.473,68 euro).

Obiectivul general al proiectului costă în realizarea de investiții la nivelul Spitalului Filisanilor din orașul Filiași, județul Dolj în vederea eficientizării energetice a clădirii.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • Izolarea termică a fațadei și a planșeului peste ultimul etaj;
 • Proiectarea unei rețele noi pentru încălzirea clădirii;
 • Realizarea branșamentului pentru alimentarea cu apă, a canalizării și legarea la rețeaua existența;
 • Montarea de panouri fotovontaice.
 1. „Amenajare părculeț nr.1 Cartier Obreja, Municipiul Târgu Jiu”

Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiții 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; Operațiunea: Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședința de județ din România.

Valoare totală a proiectului este de 506.005,15 lei, din care suma solicitată este de 477.808,95 lei (104.452,81 euro).

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate din cartierul Obreja prin amenajarea unui părculeț în suprafață de 387,27 mp.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • Construire loc de joacă pentru copii;
 • Împrejmuire parțială loc de joacă pentru copii;
 • Reabilitare colector canalizare;
 • Realizarea de alei pietonale în suprafață de 165,99mp;
 • Amenajarea de spații verzi în suprafață de 111,28 mp;
 • Zona va echipată cu stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice și supravegheată cu camere de luat vederi;

Sursa: ADR SV Oltenia

Vizualizări: 44