Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POPAM: A fost publicată varianta consultativă a Ghidului pentru Măsura III.4-Activități de cooperare

Joi, 8 august 2019, AM POPAM a publicat varianta consultativă a Ghidului pentru Măsura III.4 - Activități de cooperare, Obiectiv specific 1: Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea activităților din domeniul pescuitului și al altor sectoare ale economiei maritime

Beneficiarii acestei măsuri sunt parteneriate formate din Grupuri de Acțiune Locală din zonele de pescuit (FLAG-uri) selectate și contractate în cadrul POPAM 2014-2020.

Cuantumul maxim al sprijinului nerambursabil ce poate fi acordat prin această măsură este de 70.000 Euro/FLAG, cumulat pentru sprijin pregătitor (componenta A) şi pentru implementarea proiectelor de cooperare (componenta B), din care pentru componenta A sprijinul nerambursabil este de maximum 10% din cuantumul sprijinului nerambursabil acordat.

Descarcă ghid

Cetăţenii şi institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: flag@madr.ro, cpmm@madr.ro.

Vizualizări: 110