Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Autoritatea Națională a Funcționarilor Publici va beneficia de instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal

Prin proiectul „Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, cod proiect 3.1.107, cod SMIS 2014+ 128212 se dorește dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI prin asigurarea înțelegerii modalității de aplicare a reglementărilor în materie de prelucrare si protecție a datelor cu caracter personal în derularea activităților specifice. Pentru realizarea acestui lucru, ANFP va beneficia de 3.125.050,82 de lei sub formă de finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică.

Proiectul va avea următoarele activități principale:

1. Organizarea, în prima jumătate a anului 2020, a 3 evenimente tip seminar cu durata de 1 zi, la care vor fi invitați să participe reprezentanți ai instituțiilor cu rol în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor structurale, specialiști și experți, precum și alte persoane interesate, în dorința de a crea o platformă de dezbatere pentru realizarea eficientă a unui schimb de experiență și de bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. Elaborarea unei propuneri de îndrumar metodologic cu tematica prelucrării datelor cu caracter personal, în contextul gestionării FESI, în vederea promovării unei abordări unitare în activitatea de  coordonare, gestionare și control fondurilor structurale.

2. Organizarea, începând cu a doua jumătate a anului 2020, a unui Modul de formare în domeniul specific prelucrării datelor cu caracter personal adresat unui număr de 700 de funcționari publici. Prin acest modul de formare, proiectul își propune să răspundă nevoii de formare identificate la nivelul MFE ca urmare a obligativității pentru autoritățile publice de a pune în aplicare, începând cu data de 25 mai 2018, a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, prin organizarea unui modul de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, mai exact începând cu 01.06.2019 și până la data de 31.07.2021.

Sursa: Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Vizualizări: 87