Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Până la 8 noiembrie firmele pot cere 200.000 euro fonduri nerambursabile REGIO pentru dezvoltarea microîntreprinderilor

ADR Centru anunță relansarea competiției de proiecte pe prioritatea 2.1 A POR 2014-2020. Începând cu 8 iulie 2019, ora 12.00, firmele cu maxim 9 angajați, cu peste un an de activitate și cu profit din exploatare înregistrat în anul 2018, pot depune cereri de finanțare pentru dezvoltare și modernizare. Apelul de proiecte pe această prioritate este de tip competitiv și va fi deschis depunerii timp de 4 luni, respectiv până în 8.11.2019, ora 12.00. Această perioadă de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme. Bugetul disponibil la nivelul Regiunii Centru pentru finanțare este de 14,47 milioane euro.

Pot depune cereri de finanțare microîntreprinderile ce desfășoară activități conform Listei codurilor CAEN eligibile din Anexa 2 a Ghidului specific 2.1 A din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare, iar un proiect trebuie să aibă valoarea minimă eligibilă de 25.000 euro și nu poate solicita mai mult de 200.000 de euro finanțare nerambursabilă (conform Schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016 și prevederilor capitolului 2.7 – Ajutorul de minimis din cadrul Ghidului solicitantului). Conform Ghidului specific, finanțarea solicitată trebuie să reprezinte maximum 90% din valoarea eligibilă a proiectului, iar cel ce solicită fonduri trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului. Prin valoarea eligibilă a investiției se înțelege suma cheltuielilor eligibile incluse în proiect. Aceasta nu coincide cu valoarea totală a proiectului, care poate conține și cheltuieli neeligibile, adică nedecontate prin acest program. Proiectele ce se depun pentru solicitare de fonduri nerambursabile pot să solicite finanțare pentru investiții în lucrări, echipamente, brevete, instrumente de comercializare on-line, dar și altele.

Cererile de finanțare de pe această prioritate de investiții se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis. După depunerea cererilor, acestea vor parcurge etapele procesului de evaluare și selecție, respectiv conformitatea administrativă și eligibilitatea, evaluarea tehnică și financiară, inclusiv vizita la fața locului și etapa precontractuală. Cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului vor parcurge etapele procesului de evaluare, urmând a fi direct contractate cele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Procesul se repetă în lunile următoare, scăzându-se pragul de calitate cu câte 5 puncte lunar, până la finalizarea celor 4 luni sau epuizarea sumei alocate la nivel regional. Proiectele care obțin mai puțin de 50 puncte sunt respinse automat.

Puteți consulta prezentările susținute în cadrul seminarelor de informare organizate pe parcursul lunii mai 2019 aici. Mai multe informații, anexele și modelul cererii de finanțare se găsesc aici.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 1283