Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Infrastructura rutieră și educațională din județul Giurgiu finanțată prin Regio

Miercuri, 24 iulie, au fost semnate noi contracte de finanțare pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere și educaționale din județul Giurgiu.

Prin aplicația „Modernizare Drumul Județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – limită județ Teleorman”, Consiliul Județean Giurgiu a accesat finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 6 – „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea de investiții 6.1 - „Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a SUERD - Legături rutiere, feroviare şi aeriene. În acest context, administrația județului Giurgiu își propune să crească gradul de accesibilitate a zonelor rurale și urbane la rețeaua TEN-T. Astfel, vor fi finanțate lucrări de modernizarea a DJ 503 pe traseul Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – limită județ Teleorman, vor fi construite stații pentru pasageri, precum și alveole pentru mijloacele de transport în comun. Prin modernizarea acestui drum se asigură o dezvoltare economică a zonei, deoarece DJ 503 face legătura între localități cu un mare potențial agroturistic și comercial.

Investițiile aferente modernizării DJ 503 au o valoare totală de 67.646.383,67 lei, din care peste 57 de milioane de lei sunt alocate de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproximativ 8,8 milioane de lei au ca proveniență bugetul de stat, cofinanțarea beneficiarului având o valoare de peste 1,3 milioane de lei.

Prin „Reabilitare, modernizare și extindere Școala cu Clasele I-VIII, comuna Colibași, județul Giurgiu” Primăria Comunei Colibași primește finanțare Regio în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.

Pentru a asigura o educație atractivă și de calitate, în vederea reducerii abandonului școlar în rândul elevilor din comuna Colibași, autoritățile locale vor iniția lucrări de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii educaționale, îmbunătățind calitatea acesteia. Pe această cale va crește gradul de participare a elevilor la nivelul învățământului obligatoriu. Astfel, o educație desfășurată la standarde înalte va contribui la dezvoltarea locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunității.

Proiectul ce va fi implementat în perioada 1 februarie 2015 – 31 iulie 2022 are o valoare totală de 6.085.557,27 lei. Din aceștia, peste cinci milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR, aproximativ 790 de mii de lei este contribuția de la bugetul de stat, în timp ce peste 120 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 85