Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noi modificări la Ghidul Orientări Generale pe POCU!

AM POCU a publicat astăzi, 26.07.2019, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”.

Prin acest Ordin, Anexa 2 – Declarație de angajament, Anexa 3 – Declarația de eligibilitate, Anexa 4 – Declarația evitarea dublei finanțări și Anexa 5 – Declarație privind eligibilitatea TVA la „Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020” se modifică și se înlocuiesc cu:

 • Anexa nr. 2 – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider,
 • Anexa nr. 3  – Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Partener.

O altă noutate este introducerea în Anexa 2 a unei forme standard pentru nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului (Formular 6)  și pentru procedura de selecție a partenerilor  (Formular 5).

Modificările intră în vigoare de la data publicării ordinului, atât pentru apelurile lansate la această dată, cât și pentru cele care vor fi lansate. În cazul în care există cereri de finanțare depuse (înregistrate ca fiind transmise pe apelurile deschise) la data publicării acestui ordin, nu este obligatorie redepunerea anexelor în noua formă.

Conform MFE, modificările aduc o serie de beneficii pentru solicitanți în etapa de depunere a proiectelor în cadrul POCU:

 • Diminuarea riscului ca o cerere de finanțare să fie respinsă în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității;
 • Reducerea timpului de completare și încărcare anexe în aplicația MySmis2014, inclusiv prin eliminarea obligativității ștampilării acestor anexe;
 • Separarea anexelor ce trebuie prezentate de solicitant/lider, respectiv partener(i), fapt ce asigura că toate părțile implicate înțeleg exact ce obligații revin fiecăreia în cadrul proiectului;
 • Reducerea timpului alocat pentru pregătirea documentației administrative, ceea ce va permite solicitanților să se concentreze pe scrierea unor proiecte de calitate, mărind șansele implementării cu succes a acestora;
 • Reducerea riscului ca unul dintre formulare să nu fie completat/încărcat la aplicare sau să fie încărcat un formular greșit;
 • Introducerea a două formulare noi, „Procedura de selecție parteneri” și „Nota justificativă privind valoarea adăugată a parteneriatului”, care includ condițiile minime solicitate, asigurând astfel un nivel minim de calitate și pentru aceste documente;
 • Introducerea unei liste de verificare a documentelor, care sprijină beneficiarii în a se asigura că au completat și că vor depune toate anexele necesare, atât pentru ei, în calitate de solicitanți/ lideri, cât și pentru parteneri, acolo unde este cazul;
 • Reducerea  numărului de clarificări și contestații posibile și, implicit, a timpului total de evaluare, ceea ce va permite diminuarea timpilor de verificare;
 • Creșterea șanselor unei cereri de finanțare de a intra în evaluarea tehnico-financiară, punând astfel accent pe calitatea proiectului.

Pentru de descărca Ordinul de modificare a Ghidului și noile anexe, click aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 2179