Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

23 de milioane de lei alocați prin POR pentru modernizare Universității Petrol-Gaze Ploiești

În data de 22 iulie, a fost semnat primul contract de finanțare din regiunea Sud Muntenia destinat îmbunătățirii infrastructurii educaționale universitare.

Prin proiectul  „Modernizare, dotare și recompartimentare interioară la UPG Ploiești – Corp I”, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, apel dedicat învățământului universitar.

Inițiatorii proiectului au în vedere creșterea nivelului de educație, considerată un factor determinant al activității economice, al productivității, precum și al mobilității forței de muncă. Astfel, prin modernizarea Corpului I al Universității Petrol-Gaze Ploiești, prin refacerea instalațiilor electrice interioare, precum și prin dotarea cu echipamente de ultimă generație se creează premisele unei activități didactice de calitate care să asigure implementarea unor programe educaționale relevante pentru piața forței de muncă și pentru sectoarele economice competitive, adaptate specificului Universității Petrol-Gaze Ploiești.

Prin această aplicație ce are o perioadă de implementare de 42 de luni, începând cu 1 octombrie 2017, sunt preconizate investiții a căror valoare totală se ridică la 27.955.222,01 lei. Din aceștia, peste 23 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 3,6 milioane de lei reprezintă alocarea bugetului de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de aproape 560 de mii de lei.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 93