Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost semnat un acord pentru Programul de Dezvoltare Locală în România, finanțat din Granturi EEA și Norvegiene

Acordul pentru Dezvoltare Locală în România a fost semnat pe data de 19 iulie 2019 și are ca scop întărirea coeziunii sociale și economice din România. Părțile acestui acord sunt: Fondul Român pentru Dezvoltare Socială (RSDF)- operator de program, Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS)- Partenerul Donator al Programului, Consiliul Europei (CoE)- Partener Internațional al Organizației. Fondurile programului (excluzând co-finanțarea) au valoarea de 70 milioane de euro și provin din Granturile EEA (EEA Grants)- 25 milioane de euro și Granturi Norvegiene (Norway Grands)- 45 milioane de euro.

Programul este implementat prin intermediul a 4 proiecte predefinite privind integrarea prin sport, incluziunea copiilor și a tinerilor în situații de risc, îmbunătățirea administrației publice locale și consolidarea capacităților guvernării publice. În plus, cererile de propuneri vor aborda dezvoltarea locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copiii și tinerii aflați în situații de risc, drepturile omului. Două scheme de granturi mici vor sprijini integrarea romilor și dezvoltarea locală.

Grupul țintă include: persoanele aparținând grupurilor vulnerabile și comunităților aflate în situații defavorizate, populațiile de etnie romă expuse riscului sărăciei și excluziunii sociale, copiii și tinerii aflați în situații de risc (inclusiv copii cu dizabilități, nevoi educaționale speciale, deținuți etc.) profesioniști, alți membri ai comunității, ai societății civile și ai personalului administrației publice, consilieri județeni și locali.

  1. În ceea ce privește incluziunea și abilitarea romilor, programul vizează îmbunătățirea standardelor de viață și a oportunităților educaționale pentru comunitățile de romi prin măsuri de abilitare și prin furnizarea de servicii educaționale, de ocupare a forței de muncă, de asistență medicală și de locuințe. Se va concentra, de asemenea, asupra furnizării de abordări integrate și sectoriale și a promovării participării comunității.
  2. Programul contribuie la o educație mai incluzivă pentru copiii și tinerii aflați în situații de risc prin reducerea abandonului școlar timpuriu. De exemplu, activitățile vor oferi servicii de asistență pentru 7000 de copii, vor instrui 1.400 de cadre didactice și vor ajunge la 2.400 de părinți și tineri și vor consolida capacitatea lucrătorilor sociali în cel puțin 20 de centre de tineret.
  3. Pentru a construi capacitatea locală și pentru a internaliza principiile bunei guvernări la nivelul autorităților și instituțiilor publice, programul va oferi, de asemenea, activități de instruire, mentoring și instruire a 3.500 de angajați ai administrației publice și politicieni, care vor acoperi 1.100 de municipalități.
  4. Programul contribuie, de asemenea, la dezvoltarea cunoștințelor administrației centrale și locale pentru punerea în aplicare a principiilor bunei guvernări și a recomandărilor Curții Europene a Drepturilor Omului pentru România, inclusiv recomandări privind drepturile copiilor, drepturile deținuților, drepturile minorităților, drepturile persoanelor cu handicap și drepturile femeii. Programul va stabili, de asemenea, mecanisme de protejare a drepturilor persoanelor aparținând minorităților și măsuri de combatere a discriminării la nivel național.

Finanțarea va fi pusă la dispoziție prin intermediul unor apeluri deschise pentru propuneri. Apelurile vor fi lansate anual în perioada 2018-2020.

Termenele orientative pentru apelurile viitoare sunt:

  • Apel de propuneri - Apel pentru incluziunea rromilor „Îmbunătățirea incluziunii și abilitarea romilor" - trimestrul 4 al anului 2019;
  • Apel de propuneri - apel de dezvoltare locală „Utilizarea sporită a serviciilor sociale de către grupurile defavorizate" - trimestrul 4 al anului 2019;
  • Schema de granturi mici - apel de intervenție prioritară „Îmbunătățirea incluziunii și abilitarea romilor" - martie 2020;
  • Apel de propuneri – Apel pentru drepturile omului „Implementarea sporită a recomandărilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) emisă după 2015" - aprilie 2020.

Sursa: EEA Grants - Norway Grants

Vizualizări: 321