Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Trei noi contracte de finanțare semnate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În data de 17 iulie 2019 au fost semnate trei noi contracte de finanțare a trei proiecte ce vor fi implementate în regiunea Sud-Vest Oltenia.

Primul contract, aferent proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Motru”, al cărui beneficiar este unitatea administrativ teritorială a Municipiului Motru, are o valoare totală de 11.246.115,96 lei, din care suma solicitată prin POR este de 10.045.350,06 lei. Contractul a fost semnat în cadrul Axei prioritare 8 -  Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Operațiunea A – Ambulatorii. Proiectul își propune îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Motru. Se dorește ca prin investițiile în acest proiect să se ofere un acces sporit la servicii de îngrijire primară a persoanelor sărace și celor din zone cu acces redus.

Activitățile care vor fi realizate în cadrul acestui proiect sunt: refacerea finisajelor interioare și exterioare, refacerea pardoselii existente, instalarea de hidranți interiori și exteriori, înlocuirea instalațiilor electrice și de curenți slabi, înlocuirea instalațiilor sanitare, termice și montarea de obiecte noi, extinderea corpului CI de clădire, dotări cu mobilier.

Un alt contract de finanțare semnat în aceeași dată, în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Operațiunea C – Iluminat Public dorește modernizarea și reabilitarea sistemului de iluminat public în Municipiul Băilești. Pentru proiectul „Lucrari de intervenție (D.A.L.I.) reabilitare, modernizare, extindere și eficientizare iluminat public – optimizarea consumului de energie electrică în Municipiul Băilești” se vor aloca 7.004.141,35 lei din fonduri Regio, proiectul având valoarea totală de 7.181.593 lei.

În cadrul proiectului se dorește: reabilitarea și eficientizarea sistemului de iluminat existent, înlocuirea lămpilor cu consum de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiența energetică ridicată (lămpi cu surse LED), durată mare de viață și asigurarea confortului corespunzător, instalarea unui sistem de dimming și telegestiune a sistemului de iluminat public, montarea unor corpuri de iluminat pe stâlpii pe care exista rețea de iluminat.

Cel de-al treilea contract de finanțare, pentru proiectul „Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficientei energetice la corp C1 si corp  C2 – Grup Școlar „Horia Vintilă" Oraș Segarcea, Județul Dolj”, a fost semnat în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Operațiunea B – Clădiri publice. Acesta are o alocare bugetară din fonduri Regio de 2.903.759,25 lei. Obiectivul general al proiectului constă în  reducerea costurilor aferente întreținerii clădirii: Liceul „Ștefan Diaconescu" din orașul Potcoava din punct de vedere al eficientei energetice, precum și oferirea unui confort hidrotermic optim desfășurării activității aferentă destinației clădirii.

Prin proiect se va izola termic fațada-partea vitrată și partea opacă, izola termic planșeul, realiza lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire, a sistemului de furnizare a apei calde de consum, lucrări de reabilitare/ modernizare a instalației de iluminat, lucrări de reabilitare a acoperișului, reparații interioare și exterioare.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Vizualizări: 146