Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost modificat Ghidul Solicitantului pentru POC, Acțiunea 1.1.2. Dezvoltarea unor rețele de centre CD

Pe data de 15 iulie 2019, a fost publicat pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene Ordinul nr. 1287/12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2.  Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Tip de proiect: Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date, aferent Axei prioritare I, Prioritatea.

Astfel, modificările aduse vizează capitolul 1 al ghidului și au următorul conținut:

  1. La capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.6 Indicatori, secțiunea „Indicatori prestabiliți de rezultat, va avea următorul cuprins:

„Indicatorii prestabiliți de rezultat – alegere obligatorie 3S44 – Co-publicații științifice public-private (număr articole)”;

  1. La capitolul 1. Informații despre apelul de proiecte, subcapitolul 1.6 Indicatori, secțiunea Indicatori suplimentari de rezultat, va avea următorul cuprins:

„Indicatorii suplimentari de rezultat la alegere

  • Numărul de instituții/ beneficiari care utilizează/ accesează informațiile/ serviciile;
  • Numărul de proiecte internaționale în care va fi implicată infrastructura;
  • Număr propuneri de proiecte depuse pentru Orizont 2020;
  • Număr de parteneriate naționale în care va fi implicată infrastructura;
  • Contribuție Orizont 2020 atrasă de instituții participante din România (euro).

Se pot formula și indicatori relevanți pentru proiect, unde este cazul.

Realizarea indicatorilor este monitorizată pe parcursul implementării proiectului și atingerea valorilor indicatorilor este obligatorie.”

Ordinul poate fi descărcat de aici.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 164