Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

6,2 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 5 din Mizil

Vineri, 12 iulie, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu Program Prelungit Nr.5, oraș Mizil”, destinat îmbunătățirii calității educației timpurii.

Primăria Orașului Mizil, beneficiază de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (Regio), în cadrul Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,  Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Pentru îmbunătățirea accesului la educația preșcolară, autoritățile locale vor derula în 52 de luni, în perioada 1 februarie 2018 – 31 mai 2022, investiții a căror valoare totală este de 6.262.174,42 lei. Din această sumă, peste 4,5 milioane de lei este alocarea din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 690 de mii de lei provin din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului vând o valoare de peste 100 de mii de lei. Astfel, prin reabilitarea și modernizarea clădirii existente, prin noile spații create ca urmare a lucrărilor de extindere, precum și prin achiziționarea de mobilier nou și de echipamente didactice, vor fi create premisele  furnizării unor servicii educaționale la standarde europene, de care vor beneficia preșcolarii din orașul Mizil.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 61