Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fonduri Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a clădirilor rezidențiale din județul Dâmbovița

Pe data de 5 iulie 2019, au fost semnate cinci noi contracte de finanțare destinate îmbunătățirii infrastructurii educaționale și a clădirilor rezidențiale din județul Dâmbovița. Primăria Municipiului Moreni, Primăria Comunei Nucet și Primăria Comunei Vișina beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014 – 2020), Axa prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 - „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A.

Proiectul „Modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu Program Prelungit Nr.4, Moreni” are ca obiectiv general creșterea calității mediului educațional. În acest sens Primăria Municipiului Moreni, beneficiarul finanțării nerambursabile, va iniția o serie de acțiuni ce vor avea ca finalitate modernizarea infrastructurii existente a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.4, precum și extinderea clădirii acesteia (corp C2), realizând astfel un spațiu multifuncțional. Toate aceste intervenții vor asigura un proces educativ modern ce va conduce la o creștere constantă a populației preșcolare. Cererea de finanțare are o valoare totală de 6.664.140,97 lei.

Cu aplicația „Înființare grădiniță în satul Nucet, județul Dâmbovița” administrația locală își propune să înființeze o grădiniță cu program normal, astfel încât preșcolarii și cadrele didactice să beneficieze de condiții adecvate desfășurării activității educative. Investițiile stabilite au o valoare totală de 2.202.888,08, din care peste 1,3 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, peste 200 de mii de lei constituie alocarea din  bugetul de stat, aproximativ 32 de mii de lei fiind cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Prin „Modernizare, extindere și dotare grădiniță cu două săli de clasă program normal în sat Izvoru, comuna Vișina, județul Dâmbovița” autoritățile locale intenționează să reabiliteze, să modernizeze și să extindă grădinița din satul Izvoru, comuna Vișina, pentru a asigura preșcolarilor bazele unui proces educativ modern și de calitate. Proiectul are o valoare totală de 1.394.053,10 lei, din care, peste un milion de lei este contribuția din  FEDR, aproximativ 170 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, în timp ce aproape 26 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Proiectul „Desființare parțială, extindere, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Grigore Rădulescu din comuna Bezdead, județul Dâmbovița” a fost depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.1, apel dedicat învățământului obligatoriu. Demersul Primăriei Comunei Bezdead, beneficiar de finanțare nerambursabilă, are ca obiectiv creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Pentru atingerea acestui obiectiv, clădirea școlii va fi reabilitată și extinsă, realizându-se un corp de clădire care să comunice funcțional cu structura existentă, va fi construită o sală multifuncțională, având destinația de sală de sport și sală de festivități școlare, și va fi amenajat un loc de joacă pentru copii. Aplicația are un buget în valoare totală de 9.402.041, 78 lei, din care aproximativ 7,9 milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, alocarea din bugetul național este de aproape 1,2 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă de peste 185 de mii de lei.

Primăria Orașului Răcari beneficiază de finanțare Regio pentru aplicația „Elaborarea documentației pentru autorizarea execuției lucrărilor de construcții privind reabilitarea termică a blocului A, a blocului B și a blocului C”, depusă în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Astfel, obiectivul autorităților locale este de a crește eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, prin reabilitarea și modernizarea blocurilor A, B și C din orașul Răcari. Implementarea acestor măsuri vor conduce la scăderea emisiilor echivalente CO2, la reducerea consumului anual de energie, precum și la creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie. Valoarea totală a proiectului este de 1.462.954, 46 lei, din care peste 680 de mii de lei sunt alocați din FEDR, finanțarea din bugetul național este de aproximativ 120 de mii de lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului ajungând la valoarea de peste 533 de mii de lei.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 122