Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu program prelungit „Floare Albastră ”, inclusiv a creșei nr. 3 din Craiova prin POR

În data de 28.06.2019 a fost semnat un nou contract de finanțare in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice. Titlul cererii de finanțare: Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparținând sectorului educație - Grădinița cu program prelungit „Floare albastra” inclusiv Creșa nr.3.

Beneficiarul este UAT MUNICIPIUL CRAIOVA, iar valoarea totală a proiectului este de 4.244.018,78 lei, din care suma solicitată este de 3.787.924,41 lei (814.169,67 euro). Obiectivul general al proiectului vizează creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Craiova aparţinând sectorului Educaţie, prin derularea de lucrări de intervenţie specifice, pentru îmbunătăţirea performanţelor energetice a clădirii Gradiniţei cu Program Prelungit „Floare Albastra ” inclusiv Cresa nr. 3. Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

  • reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii, a sistemului de încălzire și i a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și /sau termice pentru consum propriu;
  • instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calității aerului interior;
  • reabilitarea/modernizarea instalațiilor de iluminat în clădire refacerea spațiilor verzi;
  • realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Oltenia

Vizualizări: 153