Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Investiții pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii Spitalului Orășenesc Pucioasa

Miercuri, 19 iunie, a fost semnat contractul de finanțare în valoare de peste 32 de milioane de lei, pentru eficientizarea energetică a infrastructurii Spitalului Orășenesc Pucioasa.

Primăria Orașului Pucioasa, în calitate de beneficiar de fonduri Regio, a accesat finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Prin această inițiativă, reprezentanții administrație locale din Pucioasa au ca obiectiv reducerea emisiilor de carbon prin creșterea eficienței energetice a unei clădiri a Spitalului Orășenesc Pucioasa. Astfel, măsurile ce vor fi implementate vor conduce la diminuarea emisiei gazelor cu efect de seră, precum și la scăderea consumului anual de energie primară. Totodată, vor fi create condițiile pentru obținerea avizului ISU și pentru asigurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale de securitate la incendiu.

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc Pucioasa” are o alocare în valoare totală de 32.270.838,22 lei, din care peste 27 de milioane de lei reprezintă contribuția FEDR, aproape 4,2 milioane de lei provin din bugetul național, aproximativ 643 de mii de lei fiind contribuția beneficiarului. Perioada de implementare prevăzută pentru această aplicație este de 105 luni, 4 august 2014 – 31 aprilie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Călărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 12 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 3, se solicită fonduri de aproape 120 de milioane de lei.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 167