Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiect POCA privind eficiența energetică și riscul seismic

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Consolidarea capacității de planificare strategică a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în renovarea fondului construit național din perspectiva eficienței energetice și a riscului seismic” (cod SIPOCA 606/cod MySmis 127562).

Proiectul, realizat în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” și cu sprijinul Băncii Mondiale în baza Acordului de prestări servicii de asistenţă tehnică rambursabile, este cofinanţat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1 Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității de planificare strategică și operațională a MDRAP, în vederea îndeplinirii obligațiilor europene privind eficiența energetică și a eficientizării acțiunilor ministerului în domeniul riscului seismic.

Astfel, problematica eficienței energetice și cea a riscului seismic vor fi abordate în mod integrat, pe două componente:

  1. Asigurarea cadrului strategic privind renovarea parcului național de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, în conformitate cu cerințele Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor;
  2. Asigurarea cadrului de politici publice pentru eficientizarea programelor naționale gestionate de administrația publică centrală și locală în domeniul riscului seismic.

Acțiunile derulate vor urmări:

  • asigurarea cadrului strategic pentru renovarea fondului construit, potrivit nevoilor naționale și prevederilor legislației europene, prin elaborarea Strategiei de renovare pe termen lung;
  • optimizarea cadrului legislativ privind eficiența energetică în clădiri și reziliența fondului construit la riscul seismic;
  • optimizarea proceselor decizionale de la nivelul MDRAP și de la nivelul autorităților publice locale, pentru utilizarea eficientă și eficace a fondurilor publice în programe și proiecte;
  • realizarea unor instrumente şi metode eficiente de evidență și monitorizare pentru atingerea țintelor stabilite prin strategii și reglementări europene și naționale privind fondul construit;
  • instruirea a 35 de persoane din MDRAP și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), în vederea îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților în domeniul eficienței energetice și riscului seismic;
  • asigurarea unor instrumente de informare și comunicare pentru aplicarea strategiei și legislației modificate.

Proiectul are o perioadă de implementare de 24 de luni şi un buget de 10.570.554,24 lei, din care 9.033.771,46 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, iar 1.536.782,78 lei este cofinanțarea eligibilă totală a beneficiarului (MDRAP) și a partenerului INCD URBAN-INCERC.

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Vizualizări: 217