Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Investiții de peste 5 milioane de euro fonduri nerambursabile în Sărmașu de Mureș

Cu două contracte de finanțare nerambursabilă semnate și patru obiective majore pentru comunitate, pe care le urmăresc investițiile propuse, viața celor peste 7.000 de cetățeni din Sărmașu de Mureș se va îmbunătăți, iar standardele europene vor deveni o actualitate pentru ei. Proiectele se vor finanța prin Axa Prioritară 13 ce vizează „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Obiectivul Specific 13.1, ce alocă fonduri pentru îmbunătățirea calității vieții populației din orașe.

Prin primul contract de finanțare cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent” primăria orașului și-a propus realizarea a două obiective. Primul obiectiv constă în construirea și dotarea Centrului Recreativ Sărmașu cu destinația de bază sportivă și de agrement – teren sportiv Sărmașu, iar al doilea urmărește reabilitarea și modernizarea a peste 5,4 km de străzi. Al doilea contract de finanțare semnat, cu titlul „Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Sărmașu prin construirea și dotarea creșei nr.1 Sărmașu și modernizarea spațiului public urban adiacent”, vizează înființarea și dotarea creșei nr. 1 din Sărmașu prin reabilitarea si extinderea unui imobil existent, modernizarea spațiului public urban pe o lungime totală de 1,12 km și modernizarea zonelor pietonale aferente străzilor care vor fi reabilitate și modernizate pe o lungime totala de 906 ml.

În primul proiect, care se va finaliza până în 30.10.2022, se va investi un buget total de 24.140.692,06 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de 21.799.113,41 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (cca. 4,68 milioane euro la cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului de 1 euro=4.6575 lei). Cel de-al doilea proiect care se estimează a se finaliza până în 30.04.2022, are o valoare totală de 5.689.880,49 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 5.525.116,52 lei (98,00% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv cca. 1.186.283,74 euro).

Prin prisma socială, evoluția pozitivă a numărului cetățenilor și existența a peste 120 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, din care 40 de copii de etnie rromă, au determinat primăria orașului Sărmașu să propună și proiecte de îmbunătățire a calității vieții prin construirea unui centru recreativ pentru întreaga populație și construirea unei creșe pentru cei mici. Centrul recreativ va cuprinde un bazin de înot și spații de recreere, care se adresează tuturor locuitorilor orașului și satelor componente, putând fi folosit și de persoanele aflate în categoriile defavorizate ale populației, persoane cu handicap, vârstnici, bolnavi, persoane cu mulți copii, cu venituri reduse sau fără venit. În același  timp, la ora actuală orașul nu dispune de o creșă, iar copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani nu au acces la educație timpurie. Astfel că, pentru dezvoltarea și educarea populației, primăria orașului Sărmașu a decis să transforme o clădire existentă, care în prezent deține funcțiunea de grădiniță, în Creșa nr.1 a orașului. Prin implementarea acestui proiect vor fi îmbunătățire condițiile de viată ale locuitorilor din orașul Sărmașu, prin asigurarea unui spațiu în care părinții să își poată lăsa în siguranță copiii, aspect ce va motiva părinții să revină mai repede la muncă.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 252