Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

151 de apartamente reabilitate termic prin fonduri europene

Șase blocuri din orașul Luduș vor intra în curând în plin proces de reabilitare termică, cu fonduri nerambursabile alocate prin proiectul „Creșterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș”. Contractul de finanțare nerambursabilă a fost semnat pe data de 10.06.2019. Peste 3,1 milioane lei vor fi alocate din bugetul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea 3.1, pentru realizarea lucrărilor prevăzute în proiect.

Termenul de finalizare al proiectului, estimat de către primăria Luduș, este de 31.01.2021. Proiectul are o valoare totală de 5.433.423,42 lei, din care din care valoarea finanțării nerambursabile alocate este de 3.108.205,60  lei (60,00% din valoarea eligibilă a proiectului), respectiv aproximativ 679.478,31 Euro (1 euro = 4,5744 lei, cursul de schimb prevăzut în ghidul solicitantului).

Cele șase blocuri care vor fi reabilitate, sunt construite în perioada 1974-1986 și sunt amplasate pe Str. Lăcrămioarei nr.2, Str. Bradului nr.8, Str. Independenței nr.8, pe Str. Garofiței nr.3, Str. Garofiței nr.8 și B-dul 1 Decembrie 1918. Aceste imobile înregistrează cele mai mari pierderi de energie și este necesară limitarea acestora și reducerea risipei inutile. Acum blocurile fie nu dispun de sisteme de izolație fie aceste sisteme de izolație, sunt necorespunzătoare. Impactul renovării energetice a celor 6 blocuri va aduce o serie de beneficii pentru proprietari și pentru administrația locală: reducerea consumului de energie pentru încălzirea blocurilor de locuințe și reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea; diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; creșterea independenței energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Din bugetul proiectului, la blocurile cu acoperiș șarpantă se vor realiza lucrări de schimbare a învelitorii din țiglă, a streșinii, a sistemului de colectare a apei pluviale (jgheaburi şi burlane) și de refacere trotuare de protecție, unde e cazul. De asemenea se vor mai executa lucrări de termoizolare a clădirilor la exterior, se va termoizola soclul și acoperișul clădirilor. Se vor închide toate balcoanele, se va înlocui tâmplăria exterioară, se vor reface spaleții interiori afectaţi de schimbarea tâmplăriei, se vor zugrăvi pereţii şi tavanele din spațiile comune: holuri şi case de scară. Tot din bugetul proiectului mai este prevăzută executarea lucrărilor de refacere a sistemului de colectare a apelor meteorice de pe clădire, deversându-se în canalizare pluvială și se vor înlocui corpurile de iluminat din spaţiile comune.

Sursa: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 263