Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

S-a lansat Active Citizens Fund! 46 milioane euro pentru societatea civilă vor putea fi accesați în perioada 2019 – 2024

Săptămâna aceasta s-a lansat programul Active Citizens Fund!  Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale și se desfășoară în România între 2019-2024. Valoarea totală pusă la dispoziția organizațiilor reprezentante ale societății civile este de 46.000.000 €.

Până în 2024 vor fi lansate 11 apeluri de proiecte, în cadrul a 6 domenii de asistență:

 1. Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
 2. Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen
 3. Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
 4. Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)
 5. Mediu și schimbări climatice
 6. Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor

Beneficiarii asistenței financiare nerambursabile în cadrul acestui Program pot fi:

 • ONG-uri înfiinţate în baza OG nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924
 • Crucea Roșie Română şi filialele acesteia cu personalitate juridică
 • Fundaţiile de tineret

Aceștia pot avea ca parteneri mai multe categorii de organizații:

 • ONG-uri (din România, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Moldova, Ucraina şi Serbia)
 • Entități publice cu personalitate juridică (autorități publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii publice guvernamentale descentralizate, unități administrativ-teritoriale, universități etc.)
 • Entități private cu personalitate juridică
 • Organizații, agenții sau organisme internaționale

Aspecte prioritare în cadrul acestui program:

 • 10,5% din bugetul de granturi este alocat pentru apeluri de proiecte care vizează dezvoltarea capacităţii ONG-urilor
 • Fonduri dedicate pentru derularea pe termen mediu şi lung a activităţii reţelelor şi coaliţiilor din domeniile de asistență menţionate, precum şi a ONG-urilor pentru drepturile omului
 • Până la 20% din bugetul proiectului poate fi alocat pentru măsuri de dezvoltare organizațională a beneficiarilor de grant
 • Sunt sprijinite activități de monitorizare a politicilor, de advocacy și watchdog
 • Sunt încurajate parteneriate strategice între ONG-uri
 • Programul include un proiect strategic pre-definit pentru dezvoltarea leadership-ului în rândul tinerilor din ONG-uri
 • 33% din bugetul de granturi este alocat pentru creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile, iar incluziunea tinerilor e o prioritate
 • Programul include 3 apeluri de proiecte cu aplicare continuă şi simplificată pentru proiecte mici în zone geografice insuficient acoperite și pentru ONG-uri mici
 • 10% din bugetul de granturi este alocat pentru incluziunea persoanelor de etnie romă şi creşterea capacităţii acestora

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice.

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norway, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Raluca Prelucă,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 3406