Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Au fost lansate două apeluri privind stagiile de practică pentru elevi și studenți!

Joi, 23 martie 2019, Ministerul Fondurilor Europene a anunțat lansarea celor două apeluri adresate elevilor și studenților prin stagii de practică aferente Programului Operațional Capital Uman.

  1. Apelul competitiv Stagii de practică pentru elevi”:

Este finanțat din POCU – axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare;

Scopul îl reprezintă creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

Alocarea financiară este de 70 milioane euro (fonduri europene + contribuție națională).

Descarcă Ghidul

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS până în data de 30 iulie 2019, ora 16.00, începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00.

  1. Apelul competitivStagii de practică pentru studenți”:

Este finanțat din POCU – axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

Scopul apelului este de a crește rata de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare;

Alocarea financiară este de 30 milioane euro (fonduri europene + contribuția națională).

Descarcă Ghidul

Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 12 august 2019, ora 16.00.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 4378