Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

S-au lansat în dezbatere publică 5 proceduri de implementare a programelor de finanțare naționale destinate IMM-urilor!

În data de marți, 07 mai 2019, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a lansat în dezbatere publică 5 proiecte destinate procedurilor de implementare ale:

  1. Programului Artizanat și Meșteșuguri;
  2. Programului UNCTAD EMPRETEC;
  3. Programului Femeia Antreprenor;
  4. Programului Microindustrializare;
  5. Programului Comerț și Servicii de Piață.

Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului

Beneficiari: întreprinderi mici şi mijlocii, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile.

Obiectivul general al schemei de minimis îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, în special în localităţile rurale, dar şi în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale. 

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2019 este de 890.000 lei, aceeași sumă fiind alocată și în anul precedent.

Descarcă procedura

Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Grupul ţintă al Programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Obiectivele sunt: susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării piețelor.

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2019 este de 504.000 lei, comparativ cu anul 2018, care însuma 890.000 lei. 

Descarcă procedura

Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.

Bugetul alocat este de 1.000.000 lei, la fel ca și în anul precedent.

Descarcă procedura

Programul naţional multianual de microindustrializare

Obiectivul Programului în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare.

Bugetul alocat schemei de minimis pe anul 2019 este de 22.678.000 lei, comparativ cu 74.359.000 lei, în anul 2018.

Descarcă procedura

Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Bugetul alocat este de 15.392.000 lei, comparativ cu 49.949.000 lei, în anul 2018.

Descarcă procedura

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Vizualizări: 2511