Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fonduri REGIO pentru două grădinițe în județul Mureș

Luni, 06 martie 2019, au fost semnate proiectele Extindere și schimbare destinație clădire în Grădiniță cu program prelungit, oraș Sângeorgiu de Pădure” și „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș prin care beneficiarii din orașul Sângeorgiu de Pădure și cei din comuna Pănet, vor utiliza sume totale cumulate de peste 6,7 milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor de pregătire timpurie a copiilor.

Cele două unități administrativ-teritoriale din județul Mureș beneficiază de posibilitatea de a-și moderniza și extinde infrastructura de educație, inclusiv prin achiziționarea de dotări, cu fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Cererile de finanțare se bazează pe prevederile Obiectivului specific 10.1 cuprins în această axă de finanțare, respectiv ”Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante-preșcolar și preșcolar”.

Se vor realiza investiții constând în construirea sau extinderea clădirilor care sunt destinate grădinițelor, deoarece imobilele existente nu mai prezintă siguranță în exploatare sau au spații insuficiente și inadecvate pentru acest tip de educație.

Obiectivul general al ambelor proiecte îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la sistemul de educație, iar obiectivele specifice ale celor două proiecte sunt foarte asemănătoare, constând în asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate, prin dezvoltarea infrastructurii grădinițelor. 

Prin implementarea proiectului „Extindere și schimbare destinație clădire în Grădiniță cu program prelungit, oraș Sângeorgiu de Pădure” este vorba de lucrări de reabilitare și extindere a clădirii administrative a Grădiniței din oraș, la care merg peste 150 de copii și educatori. Construcția modernizată va fi dotată cu mobilier modern destinat preșcolarilor, în toate sălile de grupă, dar și mobilier pentru cabinetul medical și pentru spațiul multifuncțional. De asemenea, vor fi achiziționate echipamente IT, pentru eficientizarea modului de predare-învățare al celor mici. Valoarea totală a acestei cereri de finanțare este de 2.852.902,36 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă peste 613 mii euro (2.852.902,36 lei), întregul proiect fiind finalizat până la sfârșitul lunii martie 2021.

Pe de altă parte, proiectul „Construirea unei creșe în comuna Pănet, județul Mureș” prevede construirea unei clădiri cu regim de înălțime P+E, care va asigura funcționarea creșei cu program prelungit. Se vor realiza 2 săli de clasă pentru grupa mică și 2 săli clasă pentru grupa mare, rezultând o capacitate pentru 4 grupe cu un total de 64 de copii. Clădirea va avea și cabinet medical cu izolator și grup sanitar propriu, depozite pentru material didactic, o sală multifuncțională, 2 grupuri sanitare pentru copii, 1 grup sanitar pentru personal, vestiare, oficiu, biberonerie, birou administrativ, o sală pentru educatori, spălătorie-uscătorie, depozite pentru alimente, bucătărie și alte spații tehnice. Amenajările exterioare propuse pe suprafața rămasă liberă din cei peste 1350 mp disponibili include un loc de joacă pentru copii, spații verzi și alei pietonale cauciucate, precum și o terasă exterioară finisată cu lemn tratat. Valoarea totală a acestei cereri de finanțare este de 3,878,383.36 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă 2.246.896,96 lei, restul fiind cheltuieli eligibile și neeligibile suportate de beneficiar, UAT Comuna Pănet. Investițiile vor fi gata tot până la sfârșitul lunii martie, dar în anul 2022.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 83