Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Lista intermediară a proiectelor aprobate pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei prin POCU

AM POCU a publicat lista intermediară cu cererea de finanțare aprobată în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte:

  • POCU/483/4/1/ 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate;

Începând cu data de 15.04.2019 solicitantii vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene 

Vizualizări: 341