Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Modernizarea unui drum județean și a sistemului de iluminat public în regiunea Oltenia prin POR!

În data de 18.04.2019, au fost semnate două noi contracte de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cele două proiecte finanțate sunt:

 1. Modernizare drum județean DJ 642, Stoenești (intersectie DN 6) - Giuvărăști (limita județul Teleorman)

Beneficiar: UAT Județul Olt

Valoarea totală a proiectului este de 81.957.600,60 lei, din care suma solicitată este de 75.576.351,33 lei (16.521.587,82 euro).

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere regionale/ locale (din regiunea Dunării) și a accesului la zonele rurale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport regionale și locale ( inter-județene) moderne și durabile, precum și a tuturor celorlalte condiții privind dezvoltarea sistematică a economiei și îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului, prin conectarea la rețeaua TEN-T.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • Lucrări de modernizare a drumului județean DJ 642. Lungimea totală a drumului care urmează a fi modernizat este de 46,119 km;
 • Amenajarea intersecțiilor;
 • Amenajarea stațiilor de autobuz și parcări instituții publice;
 • Dispozitive de scurgere și evacuare a apelor pluviale.
 1. Modernizarea, eficientizarea, extinderea sistemului de iluminat public și reabilitarea instalațiilor electrice din Municipiul Slatina

Beneficiar: UAT Municipiul Slatina

Valoarea totală a proiectului este de 22.930.594,44 lei, din care suma solicitată este de 22.930.594,44 lei (4.929.190,55 euro).

Obiectivul general al proiectului: creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructura sistemului de iluminat public din Municipiul Slatina concomitent cu reducererea emisiilor de CO2 în regiune și nu în ultimul rand îmbunătățirea calității vieții în Municipiul Slatina.

Principalele lucrări de intervenție, din cadrul proiectului, vor fi:

 • înlocuirea ansamblului aparat de iluminat, consola și coloana de alimentare cu aparate de iluminat noi cu LED;
 • pozarea de stâlpi metalici noi de iluminat pentru modernizarea sistemului de iluminat, acolo unde au fost identificati stâlpi cu uzura ridicată;
 • rezolvarea, din punctul de vedere al iluminatului, a zonelor cu risc;
 • introducerea unui sistem de monitorizare și dispecerizare a iluminatului public cu un sistem inteligent de comandă și diagnoză care să permită parametrizarea funcționării rețelei (stare instalație, stare aparat de iluminat, etc.);
 • optimizarea rețelei electrice de alimentare și distribuție.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Oltenia

Vizualizări: 69