Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste 10 milioane de lei fonduri nerambursabile pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea infrastructurii educaționale din satul Naipu, județul Giurgiu

În data de 16 aprilie, a fost semnat contractul de finanțare pentru aplicația „Reabilitare și extindere Școala Generală (clasele I-VIII) sat Naipu, comuna Ghimpați, județul Giurgiu”, finanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR).

Proiectul valorifică oportunitățile de finanțare deschise prin Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.

Prin această inițiativă, Primăria Comunei Ghimpați, având calitatea de beneficiar de finanțare nerambursabilă, are ca obiectiv să asigure elevilor o educație de calitate, în vederea reducerii abandonului școlar în cadrul unității școlare vizate de proiect. Astfel, lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a Școlii Generale cu Clasele I-VIII vor crește gradul de participare a elevilor la nivelul învățământului obligatoriu. După implementarea proiectului, elevii, cadrele didactice și personalul nedidactic vor beneficia de condiții moderne de desfășurare a activităților aferente procesului instructiv-educativ.

Investițiile destinate creșterii calității învățământului în școala din comuna Ghimpați, sat Naipu se ridică la o valoare totală de 12.076.566.87 lei. Din această sumă, peste 10 milioane de lei este contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproximativ 1,6 milioane de lei este contribuția din bugetul de stat, iar peste 240 de mii de lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.158 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea 10 proiecte depuse în cadrul Axei prioritare 10, Prioritatea de investiții 10.1, solicită fonduri de aproximativ 65 de milioane de lei.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Muntenia

Vizualizări: 166