Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Comisia a aprobat un sprijin polonez în valoare de 5 miliarde euro pentru reducerea electricității cogenerate și a unor reduceri suplimentare pentru consumatorii mari de energie

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, un sistem polonez de sprijinire a cogenerării cu randament ridicat și suprataxele reduse pentru a finanța schema pentru consumatorii mari de energie. De asemenea, a deschis o anchetă privind suprataxele reduse pentru a finanța mecanismul de capacitate al Poloniei.

Sprijin pentru cogenerarea cu randament ridicat

Schema va sprijini instalațiile combinate de căldură și energie electrică (CHP) conectate la rețelele de termoficare din Polonia. Sistemul, cu un buget anual de 500 de milioane de euro, va funcționa până la 31 decembrie 2028. Sprijinul va fi acordat instalațiilor de cogenerare de înaltă eficiență și renovate, precum și instalațiilor cogenerale de înaltă eficiență care funcționează pe bază de gaze. Acesta va fi deschis și producătorilor din alte state membre.

Instalațiile de cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de această schemă vor beneficia de sprijin printr-un preț premium de piață („prima de cogenerare"). Prima de cogenerare va fi acordată până la deprecierea completă a instalațiilor pe care le suportă, pentru o perioadă maximă de 15 ani.

Comisia a concluzionat că schema va sprijini producția de energie electrică prin cogenerare cu randament ridicat și va conduce la o mai bună integrare a energiei cogenerate pe piața energiei electrice, în conformitate cu obiectivele UE în materie de mediu și climă, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.

Schema poloneză de cogenerare aprobată va contribui la eficiența energetică și la nivelurile scăzute ale emisiilor de CO2.

Reducerea suprataxelor de cogenerare pentru marii consumatori de energie

Schema de sprijin pentru cogenerare din Polonia aprobată este finanțată printr-o suprataxă percepută pentru consumatorii finali de energie electrică, pe baza consumului lor de energie electrică.

Polonia a notificat, de asemenea, Comisiei intenția de a reduce povara financiară pentru anumiți utilizatori de energie intensivă ("EIU"), care ar beneficia de o reducere suplimentară a CHP.

Normele UE privind ajutoarele de stat, în special Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și energia din 2014, autorizează reduceri - până la un anumit nivel - a contribuțiilor percepute pentru companiile mari consumatoare de energie, active în anumite sectoare și expuse comerțului internațional, competitivitatea lor globală.

Comisia a constatat că reducerile propuse pentru suprataxele pentru utilizatorii mari consumatori de energie sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. Măsura va asigura competitivitatea globală a industriilor mari consumatoare de energie, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.

Investigarea aprofundată a reducerilor de suprataxe a mecanismelor de capacitate pentru utilizatorii cu consum mare de energie

În februarie 2018, Comisia a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, un mecanism de capacitate a electricității în Polonia. Comisia a constatat că măsurile vor contribui la asigurarea securității aprovizionării, menținând în același timp concurența pe piața unică.

În prezent, Polonia intenționează să introducă reduceri pentru anumiți consumatori de energie intensivă la un cost suplimentar perceput consumatorilor de energie electrică pentru a finanța mecanismul polonez de capacitate și a notificat acest lucru Comisiei.

Comisia a deschis o investigație aprofundată pentru a evalua în continuare dacă aceste reduceri propuse sunt compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat. În special, va analiza dacă sunt necesare reduceri de la suprataxa mecanismului de capacitate pentru anumiți clienți pentru a asigura finanțarea mecanismului de capacitate. Prin urmare, Comisia va evalua dacă aceste reduceri contribuie în mod indirect la obiectivul securității aprovizionării cu energie electrică urmărit de mecanismul de capacitate.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 50