Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Europa continuă să fie cel mai mare furnizor în domeniul dezvoltării la nivel mondial - 74,4 miliarde de euro în 2018!

Conform unui comunicat publicat joi, 11 martie 2019, de către Comisia Europeana, UE și statele sale membre au continuat să fie principalul furnizor mondial de asistență oficială pentru dezvoltare în 2018 și și-au intensificat eforturile îndreptate către țările în curs de dezvoltare.

Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE (OCDE-CAD) a publicat cel mai recent raport cu privire la cifrele preliminare pentru anul precedent. Așadar, în 2018, asistența colectivă din partea Uniunii Europene și a statelor membre a ajuns la peste 74,4 miliarde de euro, pe când asistența europeană pentru dezvoltare reprezintă aproape 57 % din totalul asistenței globale pentru dezvoltare de către toți donatorii OCDE-CAD.

Însă, numărul preliminar al anului 2018 indică o ușoară scădere a asistenței oficiale pentru dezvoltare generală (AOD). Având în vedere modificarea recentă a metodologiei de calcul a OCDE, diferența ajustată între 2017 și 2018 se reduce la 731 milioane euro.

Această scădere este cauza unei reduceri semnificative a cheltuielilor pentru refugiați în 2018 în comparație cu anii precedenți, dar cu excepția costurilor pentru refugiați în cadrul donatorilor, UE și statele membre au intensificat eforturile de cooperare pentru dezvoltare cu 4% față de 2017.

Comparativ cu anii precedenți, numărul persoanelor care sosesc în Europa a scăzut semnificativ. În consecință, cheltuielile pentru refugiați în cadrul donatorilor - care au drept scop să asiste refugiații și solicitanții de azil în Europa în primul an de ședere, acoperind alimente, adăpost sau formare - au scăzut și cu 3,3 miliarde de euro până în anul 2017.

Asistența oficială pentru dezvoltare comună din partea UE și a statelor membre reprezintă 0,47% din venitul național brut al UE (VNB), cu mult peste media de 0,21% a membrilor Comisiei de asistență pentru dezvoltare (CAC) din afara UE.

În 2018, patru state membre ale UE au acordat 0,7% sau mai mult din venitul lor național brut în asistență oficială pentru dezvoltare: Danemarca, Luxemburg, Suedia și Regatul Unit. În patru state membre (Franța, Ungaria, Malta și Suedia), raportul dintre asistența oficială pentru dezvoltare și VNB a crescut cu mai mult de 0,01 puncte procentuale între 2017 și 2018, în timp ce acesta a scăzut cu cel puțin 0,01 puncte procentuale în douăsprezece state membre.

Sursa: Comisia Europeană

Vizualizări: 92