Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: Lista cu întrebări şi răspunsuri pentru apelurile destinate implementării SDL în zona rurală şi oraşe cu până la 20.000 locuitori

AM POCU a publicat vineri, 5 aprilie, Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile POCU 2014-2020 Nr.303 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiuni mai puţin dezvoltate şi Nr.304 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală  în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până  la 20.000 locuitori, regiunea dezvoltată Bucureşti-Ilfov, aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.2.

În cadrul listei publicate, întrebări precum cele enumerate mai jos au primit răspuns din partea Autorității de Management:

  • În ghidul solicitantului, la Capitolul 1, Subcapitolul 1.4. Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili se menționează "Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți". Ce înseamnă mai exact "actori sociali relevanti"? Trebuie acestia să fie "beneficiari selectați pentru finanțare prin PNDR 2014-2020", sau precizarea aceasta se referă exclusiv la furnizorii de servicii sociale?”;
  • În legatură cu indicatorul 4S169 "Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin", cum anume se poate cuantifica numarul de comunități?”;
  • Este obligatoriu ca solicitanții și/sau partenerii să dețină sediu social/punct de lucru/flială/sucursală în teritoriul acoperit de SDL?”;
  • Este obligatoriu ca activitățile să se realizeze în teritoriu acoperit de SDL?
  • O entitate, acreditată ca furnizor de servicii sociale cu rol de partener într-un proiect POCU O.S.5.2 poate să să fie partener sau solicitant și in cadrul altui proiect POCU O.S.5.2?”.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 746