Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Finalizarea unui proiect SIPOCA 3 destinat dezvoltării învățământului superior

Marți, 2 aprilie 2019, a avut loc conferința de închidere a proiectului „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii” - SIPOCA 3, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Derulat sub sloganul „Universitățile pregătesc viitorul: Absolvenți competenți pentru România!”, proiectul a avut ca scop dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației Naționale de a elabora politici bazate pe evidențe, pentru îmbunătățirea ofertelor educaționale ale instituțiilor de învățământ superior, precum și pentru o mai bună corelare a acestora cu nevoile pieței muncii.

Valoarea proiectului, desfășurat timp de 36 de luni și implementat în parteneriat cu Academia Română, este de 18.332.590,40 lei.

În urma implementării au fost obținute următoarele rezultate:

  • Analiza privind calitatea din perspectiva relevanței programelor oferite de universități pe domenii de specializare, cu potențial de dezvoltare regională;
  • Studiu de impact privind strategiile și diferitele intervenții dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior, asupra ofertelor educaționale ale universităților și asupra angajatorilor;
  • Analiza privind eficiența și eficacitatea instituțiilor de învățământ superior din perspectiva de a elabora prognoze;
  • Ghid de bune practici  privind consilierea în universități;
  • Ghid de bune practici pentru stagiile de practică;
  • Realizarea unui mecanism de comunicare și participare la procesul decizional privind implicarea universităților în procesul de dezvoltare regională;
  • Înființarea unui Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU), aprobat prin ordinul ministrului educației naționale nr. 4218/01.08.2018;
  • Formarea a 500 de persoane cu funcții de conducere din universități.

Sursa: Ministerul Educației Naționale

Vizualizări: 113