Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Sfaturi utile pentru depunerea proiectelor prin FEADR

Primul pas care trebuie facut de catre solicitant este multiplicarea Cererii de finantare în doua exemplare. Originalul si o copie a cererii de finantare, împreuna cu formatul electronic (CD) se depun la OJPDRP. Ele sunt depuse personal de catre reprezentantul legal, asa cum este precizat în formularul Cererii de finantare sau de un împuternicit prin procura legalizata (în original) la OJPDRP, înaintea datei de încheiere a sesiunii de primire a proiectelor. Forma electronica va contine Cererea de finantare si partea economica a studiului de fezabilitate sau a memoriului justificativ. Solicitantul trebuie sa se asigure ca mai detine un exemplar al Cererii de finantare.
Exemplarul original va avea înscris pe coperta, în partea superioara dreapta, mentiunea «ORIGINAL». Fiecare pagina va purta stampila solicitantului (semnatura, în cazul persoanelor fizice).
Pentru acele documente originale care ramân în posesia solicitantului (act de proprietate, bilant contabil vizat de administratia financiara etc.), copiile trebuie sa contina mentiunea „Conform cu originalul” si sa fie semnate de catre reprezentantul legal al solicitantului. Daca proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judete acesta va fi depus la OJPDRP din judetul pe raza caruia investitia este predominanta din punct de vedere valoric.
Sursa: Buletin infoAPDRP

Vizualizări: 75