Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

CJ Timis: Imprumut bancar pentru cofinantarea proiectelor europene

Vineri, 28 martie, Consiliul Judeţean Timiş a aprobat prin hotărâre a plenului semnarea contractelor de împrumut în valoare de 100 milioane lei, de care va beneficia în următorii 20 de ani. Împrumutul este format din linie de credit revolving “bridge loan” cu plafon de 100 milioane Ron, pe o perioadă de 3 ani ce va fi refinanţat prin emisiune de obligaţiuni pe piaţa internă de capital în valoare de maxim 100 milioane lei cu o maturitate de 17 ani. Acest produs complex va asigura echitate în finanţarea investiţiilor şi un grad de îndatorare scăzut. Sistemul de finanţare este flexibil, astfel pe perioada de tragere nu se vor rambursa rate de capital, iar dobânzile vor fi calculate şi plătite doar pentru sumele utilizate pentru realizarea obiectivelor.  Emisiunea de obligaţiuni destinată refinanţării creditului va avea o valoare egală cu valoarea costurilor neeligibile spre a se finanţa din fonduri U.E. Linia de credit „bridge loan” şi obligaţiunile vor avea o dobândă variabilă calculată în functie de ROBOR la 6 luni la care se va adăuga o marjă. După trecerea la Euro, dobânda variabilă este fixată în funcţie de EURIBOR la 6 luni.

Prin acest împrumut se vor finanţa şi cofinanţa proiecte de interes judeţean ce contribuie semnificativ la dezvoltarea judeţului Timiş. În urma licitaţiei, organizată în lunile noiembrie-decembrie 2007, au fost primite un număr de trei oferte pentru creditare bancară, intermediere şi vânzare de obligaţiuni ale judeţului Timiş de la consorţiile bancare BRD-BRD Securities, Dexia Kommunalkredit-BT Securities şi Raiffeisen Bank–RCI.

Produsul financiar integrat a fost structurat de consilierul financiar al Consiliului Judeţean Timiş, VMB Partners SA care a asigurat asistenţă pentru evaluarea şi analiza ofertelor înaintate de către consorţiile bancare. A fost desemnată câştigătoare oferta consorţiului format din BRD-BRD Securities, această ofertă fiind şi cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar.

Declaraţia domnului Constantin Ostaficiuc, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş:
„Am accesat acest instrument de finanţare format din linie de finanţare de tip Bridge Loan şi obligaţiuni emise pe piaţa interna de capital, conştientizând importanţa unei bune absorbţii în următorii ani a fondurilor europene în condiţii de costuri minime privind finanţarea şi cofinanţarea obiectivelor prioritare. Prin acest împrumut se vor finanţa şi cofinanţa noi obiective de investiţii cu aport însemnat la dezvoltarea judeţului. Această decizie a fost susţinută de către Consiliul Judeţean în contextul perspectivelor de îmbunătăţire şi dinamizare a climatului socio-economic al judeţului Timiş. De asemenea, Consiliul Judeţean Timiş deţine un rol important şi în dezvoltarea regională, rol pe care trebuie să şi-l asume cu profesionalism şi maximă transparenţă.

Lista cu obiectivele ce vor fi finanţate din acest împrumut cuprinde: reabilitarea DJ 572 şi a DJ 691, centura de ocolire a oraşului Buziaş, infrastructura de afaceri a zonei industriale Săcălaz şi alte investiţii ce vizează dezvoltarea infrastructurii şi ridicarea standardului de viaţă.

Un criteriu important pentru potenţialii noi investitori îl reprezintă gradul de dezvoltare a climatului social, cultural şi economic.

O infrastructură la standarde europene va atrage noi investiţii şi va mări confortul şi oportunităţile cetăţenilor, contribuind astfel la bunăstarea şi formarea unei comunităţi cu un bogat patrimoniu economic, cultural şi turistic.

Prin accesarea acestui tip de împrumut se va distribui şi minimiza efortul financiar pe care judeţul trebuie să-l facă în demersurile sale de atingere a standardelor comunitare.

Doresc să le mulţumesc pe această cale tuturor grupurilor financiare pentru ofertele înaintate şi pentru încrederea acordată potenţialului de dezvoltare al judeţului Timiş.”

Valentin Miron Director General- VMB Partners:
„Consiliul Judeţean Timiş este beneficiarul acestei oferte atractive de finanţare care îmbină avantajele generate de produsele bancare cu avantajele instrumentelor pieţei de capital, astfel încât proiectele judeţului Timiş se pot materializa mai uşor, flexibil şi la un cost redus.

Acest mecanism financiar integrat a fost conceput, structurat şi propus Consiliului Judeţean de către compania noastră pe baza necesităţilor investiţionale, astfel încât avantajele financiare să fie semnificative prin această metodă de finanţare inovatoare. Acest tip de mecanism financiar a fost elaborat şi implementat cu succes de către compania noastră şi în cazul altor autorităţi publice locale care au solicitat asistenţă profesionistă în obţinerea resurselor necesare dezvoltării. Printre acestea se numără, Primăria municipiul Alba Iulia, Primăria municipiul Bacău, Primăria municipiul Iaşi, Primăria oraşului Predeal, Primăria municipiului Târgu Mureş, Primăria municipiului Timişoara, Primăria municipiului Orăştie, Primăria municipiul Zalău, şi altele.

Noutatea este dată de faptul că mecanismul este în premieră adaptat să facă faţă provocărilor de natură managerială în eliminarea sincopelor de cash-flow care se pot ivi în cazul decontărilor pe faze pentru proiecte multiple finanţate de Comisia Europeană către un acelaşi beneficiar. Prin natura liniei de tip „bridge loan” se asigură nu numai co-finanţarea necesară acestor proiecte europene ci şi, având în vedere caracteristica revolving, un fond de tip „buffer” util în fazele pre-finanţare până la decontare.

Obligaţiunile ce vor fi emise de către Consiliul Judeţean Timiş pe piaţa internă de capital vor prezenta interes atât pentru plasamentele fondurilor acumulate prin sistemul de pensii private din România, cât şi al altor investitori şi fonduri de investiţii.

Competiţia între regiuni în atragerea investiţiilor şi a fondurilor europene este în creştere. Metodele inovative de finanţare a investiţiilor, obligaţiunile şi împrumuturile pe termen lung vor asigura finanţarea şi cofinanţarea proiectelor generoase care vor alimenta dezvoltarea locală şi regională.

Prin accesarea acestui tip de finanţare, proiectele aflate pe lista de investiţii vor fi finalizate în avans, iar de acest lucru va beneficia comunitatea locală. Investiţia odată finalizată va aduce beneficii mai devreme pentru comunitatea locală şi va permite totodată o mai bună eşalonare în timp a cheltuielilor de capital.

VMB Partners SA este lider al pieţei financiare româneşti în domeniul structurării emisiunilor de obligaţiuni ale autorităţilor publice locale şi judeţene, fiind iniţiatorul acestui instrument de finanţare în România de după 1989. Compania a asigurat până în acest moment asistenţa pentru peste 40 de finanţări şi re-finanţări prin emisiuni de obligaţiuni municipale şi/sau credite cu o valoare de peste un miliard lei şi maturităţi de până la 23 de ani”.

Sursa: CJ Timis

Vizualizări: 111