Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Programul România-Ungaria a fost modificat: CE a aprobat realocări de fonduri între axele programului!

Pe 7 martie 2019, Comisia Europeană a aprobat modificarea Programului Interreg V-A România-Ungaria.

În urma lansării tuturor fondurilor disponibile și în baza unei analize detaliate realizate cu expertiză externă, pe 10 august 2018, Autoritatea de Management a inițiat o cerere de modificare a Programului de cooperare, prin intermediul sistemului de schimb electronic de date al Comisiei. Aceasta a fost însoțită de un Program de cooperare revizuit, prin care România a propus realocarea de fonduri între diferite Axe prioritare și Priorități de investiții ale programului. Cererea de modificare a fost justificată în mod corespunzător și prevede un set de măsuri tehnice implementate pentru a răspunde în mod eficient nevoilor părților interesate, optimizând astfel Programul de cooperare și contribuind la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Modificarea Programului de cooperare se referă la realocarea de fonduri între Axe prioritare și, în consecință, ajustarea corespunzătoare a reperelor și obiectivelor indicatorilor relevanți. În urma realocării, suportul FEDR per Axe se modifică astfel:

  • Axa prioritară 1 „Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor (Cooperarea în domeniul valorilor comune și resurselor)” crește cu 1.840.098 Euro;
  • Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilității)” scade cu 12.478.003 Euro;
  • Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere (Cooperarea în domeniul ocupării forței de muncă)” scade cu 2.632.463 Euro;
  • Axa prioritară 4 „Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției bolilor)” creste cu 10.364.068 Euro;
  • Axa prioritară 5 „Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și a gestionării dezastrelor (Cooperarea în domeniul prevenirii riscurilor și gestionării dezastrelor)” crește cu 2.906.300 Euro.

Pentru a consulta forma actualizată a Programului, click aici.

Sursa: www.interreg-rohu.eu

Vizualizări: 252