Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ministerul Mediului va implementa un sistem de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor din România printr-un proiect european

Ministerul Mediului a semnat miercuri, 13 martie 2019, contractul de finanțare a proiectului „Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE”, cod SMIS 120009. Ministerul Mediului urmează să implementeze proiectul, în calitate de Beneficiar,  pe o perioadă de 36 de luni, alături de alți 11 parteneri. Valoarea totală a proiectului este de 63.656.968,05 lei.

Proiectul este cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”.

Proiectul își propune realizarea evaluării stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar din România. În același timp, proiectul asigură pregătirea necesară susținerii raportării programată pentru sfârșitul lunii aprilie 2019 conform prevederilor articolului 17 al Directivei Habitate (Directiva 92/43/CEE a Parlamentului European și a Consiliului, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică). De asemenea, proiectul își propune și actualizarea sistemului național de monitorizare a speciilor și habitatelor de interes comunitar conform noului format de raportare, pentru îndeplinirea obligațiilor asumate privind raportarea către Comisia Europeană, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Activitățile de diseminare și de creștere a nivelului conștientizării în scopul prezentării proiectului și a rezultatelor acestuia se adresează atât publicului larg, cât și autorităților locale și investitorilor în sectorul economic.

Sursa: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Vizualizări: 178