Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: Solicitări de clarificare pentru comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, regiunea București-Ilfov

AM POCU a informat solicitanții că, începând cu data de 14.03.2019, vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/483/4/1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație apartinând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltată pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.

Solicitantul este rugat să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 54