Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Ce aduce nou perioada 2021-2027 pentru Programul Operațional Regional

Propunerea de regulamente pentru perioada 2021-2027 a fost publică în luna mai 2018 și aduce următoarele modificări ale regulamentelor aplicabile pentru Programul Operațional Regional:

 1.  Rata de cofinanțare se modifică. Rata de cofinanțare din FEDR, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, va fi de 70%, spre deosebire de rata actuală de 85%. Pentru regiunea dezvoltată  București-Ilfov, rata de cofinanțare din FEDR va fi înjumătățită, alocându-se 40%, spre deosebire de procentul actual de 80%.
 2. Centrarea tematică se modifică. În perioada de finanțare 2021-2027, se vor aloca 65% pentru primele 2 obiective de politică, la nivel național, spre deosebire de alocarea actuală de 50% pentru primele patru obiective tematice, pe categorii de regiuni. Astfel, alocarea pentru primele două obiective de politică va fi de:
 • 35% pentru OP1- cercetare-dezvoltare-inovare IMM-uri,
 • 30% pentru OP2- reducerea CO2.

Celelalte obiective de politică cărora le sunt alocate restul de 35% sunt:

 • OP 3- mobilitate și conectivitate (transport, mobilitate urbană și TIC);
 • OP 4- Europa socială (sănătate, educație, social, ocuparea forței de muncă);
 • OP 5- dezvoltare integrată și sustenabilă pentru zonele urbane, rurale și inițiative locale.
 1. Sprijinul de dezvoltare urbană va trebui să fie de minimum 6% din alocarea FEDR, spre deosebire de 5 %, în momentul de față.
 2. Termenul de dezangajare automată a fondurilor se va baza pe regula N+2.
 3. Taxa pe valoare adăugată devine neeligibilă, cu excepția proiectelor care au o valoare totală mai mică de 5 mil. euro.
 4. Eliminarea refinanțărilor inițiale și reducerea tranșelor anuale de prefinanțare la 0.5%  din alocarea anuală per program, spre deosebire de situația actuală, unde prefinanțare inițială este de 1% din alocarea totală a programelor și prefinanțare anuală între 2% și 3%.
 5. Se dorește limitarea cererilor de plată anuală la 4 cereri/an trimise de statul membru către Comisia Europeană.
 6. Asistența tehnică se va modifica. Dacă până în prezent, rambursarea cheltuielilor se realizează pe măsură ce acestea sunt efectuate (4% din cuantumul total al fondurilor alocate pentru programele operaționale dintr-un stat pentru fiecare categorie de regiune), pentru perioada financiară următoare, cheltuielile solicitate vor fi decontate ca rată forfetară (procent) din cheltuielile de investiții realizate în celelalte axe prioritare (în limita a 2,5% din valoarea FEDR).

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Corina Chircea,

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 2987