Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Peste două milioane lei fonduri REGIO pentru modernizarea școlii din Stremț-Alba

La sfârșitul anului 2021, elevii Scolii Gimnaziale din comuna Stremț vor beneficia de o clădire complet modernizata și de dotări noi pentru cursuri. Acest fapt va fi posibil că urmare a implementării proiectului finanțat în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului Operațional Regional 2014-2020, după semnarea de joi a contractului de finanțare pentru proiectul „Modernizare scoală gimnaziala în satul Stremț, comuna Stremț, județul Alba”. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,3 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă circa 98% din suma cheltuielilor eligibile, adică mai mult de 500.000 euro.

Pentru acest proiect, finanțarea este acordata în cadrul Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în educație și formare, pentru dobândirea de competente și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile. Pe lângă creșterea accesului, calității și atractivitatii educației, care contribuie astfel la creșterea rătei de participare la diferite niveluri de educație, obiectivul specific al acestui proiect include asigurarea unei oferte educaționale adecvate tuturor copiilor din mediul rural, accesibila și de calitate, precum și asigurarea de șanse și oportunități egale pentru educație.

Proiectul de „Modernizare scoală gimnaziala în satul Stremț, comuna Stremț, județul Alba” prevede lucrări de modernizare a clădirii existente a scolii, unde învață aproape 180 de elevi. Se vor realiza lucrări pentru înlocuirea elementelor de șarpantă deteriorate și înlocuirea șipcilor, inclusiv înlocuirea integrala a sistemului de scurgere a apelor, se vor amenaja rigole de dirijare a apelor provenite din burlane. De asemenea, se vor desface tencuielile interioare și exterioare deteriorate, dar și pardoselile existente și se vor realiza pereți de compartimentare, astfel încât să rezulte grupuri sanitare noi și un hol care să deservească accesul. Se vor realiza noi instalații electrice, sanitare, termice; noi tencuieli interioare, precum și un termosistem din polistiren expandat. Investiția prevede și dotarea corespunzătoare cu mobilier și tehnica de calcul a claselor de curs. Bugetul cererii de finanțare este de 2.368.949,14 lei, din care 2.306.000 lei reprezintă finanțarea nerambursabila acordata de AMPOR, iar lucrările se vor finaliza până la sfârșitul lunii noiembrie 2021.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 48