Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” din Sfântu Gheorghe va fi reabilitată prin POR

La sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe a fost semnat contractul de finanțare, în cadrul Axei Prioritare 3.1B a Programului REGIO 2014-2020, pentru proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” structura GPP „Árvácska””. Investițiile vizează creșterea posibilității oferite copiilor de a-și desfășura activitatea în cadrul unei instituții cu infrastructură educațională unde energia este gestionată inteligent. Acesta este cel de-al patrulea proiect semnat pe această prioritate de investiții cu municipalitatea din Sfântu Gheorghe, ridicând suma totală utilizată pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu ale tinerilor din municipiul reședință al județului Covasna la circa 2,9 milioane euro. Valoarea totală a proiectului semnat azi este de peste 2,14 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă 98% din cheltuielile eligibile, adică peste 440.000 de euro.

Pentru acest proiect, finanțarea este acordată pentru creșterea standardului de viață a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraș. De asemenea, se urmărește și îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale prin gestionarea inteligentă a energiei, și utilizarea acesteia din surse regenerabile. Astfel, creșterea eficienței energetice în unitățile de învățământ poate susține și investițiile în educație și  formare. Cu condiții de studiu mai bune, este posibil  să crească gradul de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant.

Trebuie menționat faptul că în urmă cu câțiva ani au fost finalizate cu succes alte șase proiecte – cu o valoare totală de peste 26 milioane lei, finanțate cu fonduri REGIO 2007-2013 – prin care a fost reabilitată și modernizată infrastructura educațională de la mai multe unități de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe. Astfel, acum, peste 1.000 de elevi și cadre didactice din oraș își desfășoară activitatea într-un climat modern și propice pentru studiu.

Proiectul „Creșterea calității arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Școala Gimnazială „Gödri Ferenc” structura GPP „Árvácska”” din Sfântu Gheorghe prevede lucrări de termoizolare a fațadelor și anveloparea întregii clădiri, inclusiv înlocuirea tâmplăriei unde este cazul, amenajarea unei camere la parterul clădirii unde va fi montată o nouă centrală termice de 150 KW, pe combustibil gazos, înlocuirea tutor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu LED de înaltă eficiență și instalarea a două sisteme de captare a energiei solare. Prin implementarea proiectului consumul anual de energie primară a clădirii Grădiniței se va reduce de trei ori și emisiile poluante a gazelor cu efect de seră se vor reduce de aproape cinci ori. Bugetul cererii de finanțare este de 2,141,660.86 lei, din care 2.003.205,09 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (peste 443 mii euro), iar lucrările se vor finaliza până în 30 octombrie 2020.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 251