Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Reabilitarea termică a infrastructurii educaționale din municipiul Giurgiu prin fonduri Regio

Marți, 26 februarie, au fost semnate contractele de finanțare prin care au fost atrase fonduri nerambursabile de aproape 9,5 milioane de lei pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, prin eficientizarea energetică a corpurilor de clădire din patru unități școlare aflate pe raza localității. Astfel, prin alocările din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat, vor fi realizate investiții ce vor diminua costurile de funcționare și de întreținere a unităților de învățământ, îmbunătățind totodată condițiile de confort interior ce vor asigura un climat optim de desfășurare a programului școlar pentru elevi și cadrele didactice.

Cele patru proiecte depuse de administrația giurgiuveană, în calitate de beneficiar, sunt finanțate din Programul Operațional Regional 2014 – 2020, (POR), în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B „Clădiri publice”.

Cu o perioadă de implementare de 39 de luni, (01.10.2016-30.12.2019), aplicația „Eficientizare energetică la Școala Gimnazială Academician Marian Voiculescu din municipiul Giurgiu” are o valoare totală eligibilă de 3.848.804,54 milioane de lei, din care alocarea din FEDR depășește 3,2 milioane de lei, finanțarea de la bugetul de stat – de peste 500 de mii de lei, contribuția beneficiarului fiind de aproape 77 de mii de lei.

Cererea de finanțare pentru creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Normal Numărul 9 are o valoare totală de 1.854.781,24 milioane de lei, 1,5 milioane de lei reprezentând alocarea nerambursabilă din FEDR, aproape 230 de mii de lei contribuția de la bugetul de stat și peste 35 de mii de lei, cofinanțarea beneficiarului. În acest caz, perioada de implementare este de 40 de luni, (01.10.2016-28.01.2020).

Proiectul ce vizează optimizarea consumului de energie al Școlii Gimnaziale Numărul 5, implementat în 39 de luni, (01.10.2016-24.12.2019) are o valoare totală de 1.745.615,28 milioane de lei, peste 1,4 milioane de lei reprezentând contribuția nerambursabilă FEDR, aproape 227 de mii de lei – fonduri nerambursabile de la bugetul de stat și aproape 35 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului.

„Eficientizarea energetică a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu” are o perioadă de implementare de 39 de luni, (01.10.2016-24.12.2019), ridicându-se la o valoare totală eligibilă de peste 2,3 milioane de lei, din care, aproximativ 2 milioane de lei reprezintă alocarea FEDR, 300 de mii de lei este finanțarea din bugetul național, iar cu peste 46 de mii de lei contribuie beneficiarul.

Până la acest moment, la nivelul regiunii Sud Muntenia au fost depuse 1.121 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile în valoare de peste 7 miliarde de lei. Dintre acestea,  118 aplicații, cu o valoare eligibilă de peste 900 de milioane de lei, provin din județul Giurgiu.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Vizualizări: 71