Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: S-a lansat ghidul pentru reducerea emisiilor de carbon destinat atât regiunilor mai puțin dezvoltate, cât și zonei ITI - Delta Dunării!

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă din cadrul Axei prioritare 3 –Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon a Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a fost aprobată marți, 19 februarie 2019, prin Ordinul nr. 1107/18.02.2019 al Viceprim - Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, interimar.

Regiunile în cadrul cărora se pot solicita finanțări prin cele două apeluri:

  • Apelul de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat se adresează orașelor și municipiilor din şapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, cu excepția celor 39 de municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020.
  • Apelul de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat se adresează oraşelor și municipiului reședință de județ Tulcea din Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării, aşa cum aceasta este descrisă în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD). 

Beneficiari eligibili: pot participa în cadrul parteneriatelor anterior menţionate (regiuni eligibile) inclusiv unitățile administrativ-teritoriale judeţele şi comunele din zonele funcționale ale oraşelor/municipiilor eligibile.

Finanțarea acordată

  • Pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat este de 11.529.411,76 euro (FEDR+BS), din care 10.000.000 euro provin din FEDR;
  • Pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat este de 23.058.823,53 euro (FEDR+BS), din care 20.000.000 euro provin din FEDR. Aceasta reprezintă o alocare globală la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare mai puţin dezvoltate.

Activități eligibile: Prin cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat aferente Obiectivului specific 3.2 se urmăreşte în mod special îmbunătăţirea transportului public de călători, prin achiziţionarea de mijloace de transport public la nivelul unor rute existente de transport public. Astfel partenerii reprezentați de unitățile administrativ teritoriale eligibile trebuie să demonstreze existența unor operații de transport public pe rutele ce necesită îmbunătățirea mijloacelor de transport public. 

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28.02.2019, ora 12.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de  28.06.2019, ora 12.00.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.

Descarcă Ghidul 

Sursa: AM POR 

Ana-Maria Radu, 

www.fonduri-structurale.ro

Vizualizări: 425