Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: Solicitări de clarificare pentru „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”

AM POCU a informat solicitanții că începând cu data de 14.02.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/468/4/9/ „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I", aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.

Solicitantul este rugat să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică şi financiară.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 86