Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

AM POCU: Solicitări de clarificare pentru comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, regiunea București-Ilfov

AM POCU a informat solicitanții că începând cu data de 13.02.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate - „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiunea mai dezvoltată Bucuresti-Ilfov” pentru etapa de conformitate administrativă și eligibilitate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de conformitate administrativă și eligibilitate.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 91