Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Şase noi contracte de finanțare semnate în cadrul POR 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

În perioada 05-07.02.2019 au fost semnate şase contracte de finantare cu reprezentantii celor şase institutii beneficiare respectiv: Municipiul Târgu Jiu, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, Mănăstirea Calui, Comuna Stoenești și SC CIFIN ADVISING SRL.

Cele şase contracte sunt:

 1. „Creșterea eficientei sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Târgu Jiu”, finantat in cadrul Axei 3, Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operațiunea : C – Iluminat public

Beneficiar: UAT Municipiul Targu Jiu
Obiectivul General al proiectului este creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgu Jiu, concomitent cu reducerea emisiilor de CO2.
Valoarea totală a proiectului este de 24.470.134,05 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 22.679.831,28 lei.
Principalele lucrări ce se vor executa în cadrul proiectului sunt:

 • înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu echipamente moderne si eficiente, utilizând tehnologie LED;
 • dotarea si instalarea de stâlpi de iluminat noi, acolo unde nu sunt disponibili stâlpi existenţi;
 1. „Reabilitare iluminat public în Municipiul Rm. Vâlcea, inclusiv realizarea unei canalizatii subterane noi aferente retelelor electrice si de telecomunicatii”, finantat in cadrul Axei 3, Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operațiunea : C – Iluminat public

Beneficiar: UAT Municipiul Ramnicu Valcea
Obiectivul General al proiectului este cresterea eficientei energetice în sistemul de iluminat din Municipiul Râmnicu Vâlcea, care sa conduca la reducerea consumului de energie si a emisiilor cu efect de sera.
Valoarea totala a proiectului este de 24.905.743,67 lei, din care finanțarea nerambursabila este de 20.936.234,35 lei.
Principalele lucrari ce se vor executa in cadrul proiectului sunt:

 • Montarea de corpuri de iluminat cu LED care suporta dimming;
 • Montarea in intersectiile principale si in intersectiile cu sens giratoriu a unor camere de contorizare a traficului, element component a sistemului de dimming si telegestiune;
 • Echipare dispecerat cu calculator ;
 1. „Amplasare firma, igienizare si dotare spatii de invatamant”, finanţat în cadrul Axei 10, Prioritate de investitii – 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Beneficiar: Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova
Valoarea totala a proiectului este de 10.642.418,96lei, din care finanțarea nerambursabila este de 10.642.418,96lei (100% din valoarea eligibila a proiectului).
Principalele lucrari de investitii propuse in cadrul proiectului sunt:

 • Dezvoltarea unui centru modern de instruire care sa ofere studentilor, oportunitati de antrenament procedural, de perfectionare a abilitatilor non tehnice cât si de evaluare în majoritatea disciplinelor, folosind ca metoda principala de educatie si practica medicala, simularea aplicata în medicina.
 • Amplasarea unei firme pentru identificarea Centrului de simulare aplicata in medicina, igienizarea unor spatii de invatamant si achizitia de echipamente didactice (simulatoare si manechine didactice), elemente de mobilier si alte dotari ce vor fi dedicate desfasurarii activitatilor practice din cadrul procesului de învaþamânt.
 1. „Restaurare, consolidare si conservare zid de incinta a Mânastirii Calui, conservare, consolidare, amenajare si refunctionalizare Casele Staretiei, realizare instalatii electrice, termice si sanitare, realizare iluminat arhitectural si ambiental”, finantat in cadrul Axei 5, Prioritatea de investitii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Beneficiar: Mânăstirea Călui, judetul Olt
Obiectivul General al proiectului este Restaurarea, conservarea, protejarea si mentinerea stilului arhitectonic al Manastirii Calui prin refacerea Caselor stretiei si ziduri de incinta, ca premisa a dezvoltarea turismului cultural si religios, factor care stimuleaza dezvoltarea economica a regiunii SUERD si pastrarea culturii traditionale românesti, respectând principiile dezvoltarii durabile si protectiei mediului.
Valoare totala a proiectului este de 5.615.077,34lei, din care finanțarea nerambursabila este de 5.233.223,29lei (1.125.547,54 euro).
Principalele lucrari ce se vor executa in cadrul proiectului sunt:

 • Reabilitarea caselor staretiei  prin:
  • Reparare zidariei existente;
  • Completarea peretilor existenti cu zidarie;
  • Repararea si  refacerea zidului de incinta
  • Realizarea instalatii electrice, termice si sanitare,
  • Realizarea iluminatului arhitectural si ambiental
 1. „Lucrari de interventie privind modernizare si extindere a Scolii Gimnaziale Stoenesti”, finantat in cadrul Axei 10, Prioritatea de investitii: 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare; Operațiunea : 10.1b Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Beneficiar: UAT Comuna Stoenesti
Obiectivul General al proiectului îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie si a dotarii Scolii Gimnaziale Stoenesti, pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale, precum accesul la un proces educational la standarde europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational în conditii corespunzatoare.
Valoarea totala a proiectului este de 3.192.155,08 lei, din care finanțarea nerambursabila este de 2.926.273,64 lei.
Principalele lucrari ce se vor executa in cadrul proiectului sunt:

 • izolarea termica a fatadelor;
 • reparatii/consolidari si termoizolarea planseului peste ultimul nivel;
 • reparatii capitale si consolidari locale ale acoperisului tip sarpanta pe zona existenta si realizarea unui acoperis sarpanta nou pe zona de extindere
 • realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati la accesul principal in cladire
 1. „IT – De la idee la business. Creare incubator de afaceri sectorial in domeniul Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor prin reabilitarea, extinderea si reconversia unui imobil neutilizat si dotarea acestuia cu active (corporale si necorporale)”, finantat in cadrul Axei 2,  Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri; 2.1.B – Incubatoare de afaceri.

Beneficiar: SC CIFIN ADVISING SRL
Obiectivul General al proiectului il reprezinta infiintarea unui incubator de afaceri intr-un spatiu adecvat, si dotat corespunzator, pentru a putea asigura toata gama de servicii necesare infiintarii si functionarii viitoarelor firme rezidente precum si atractivitatea acestuia in cadrul potentialilor incubati.
Valoarea totala a proiectului este de 4.414.011,05lei, din care finanțarea nerambursabila este de 2.798.357,09lei (602.574,74 euro).
Principalele investitii sunt urmatoarele:

 • reabilitarea si extinderea unui imobil existent neutilizat din Municipiul Craiova care va fi transformat intr-un incubator de afaceri sectorial din domeniul IT.
 • Spatiile fizice aferente incubatorului de afaceri sectorial CIFIN ADVISING SRL vor fi corespunzator compartimentate si echipate pentru desfasurarea activitatilor specifice domeniului IT – sectorul economic specific incubatorului de afaceri sectorial(mobilier, sistem informatic, etc.)

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Vizualizări: 333