Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Fondurile REGIO 2014-2020 ajung la elevii din Ciceu, Harghita

Începând cu anul școlar 2021 elevii Școlii Gimnaziale „János Kájoni” din Ciceu, Harghita, vor beneficia de o clădire complet modernizată și de dotări noi pentru cursuri, contractul acestui proiect fiind semnat vineri, 8 februarie 2019. Valoarea totală a proiectului este de peste 8 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă 98%, adică aproape 1,17 milioane euro.

Pentru acest proiect, finanțarea este acordată în cadrul Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în educație și formare, pentru dobândirea de competente și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile. Pe lângă creșterea accesului, calității și atractivitatii educației, care contribuie astfel la creșterea rătei de participare la diferite niveluri de educație, obiectivul specific al acestui proiect include asigurarea unei oferte educaționale adecvate tuturor copiilor din mediul rural, accesibilă și de calitate, precum și asigurarea de șanse și oportunități egale pentru educație.

Proiectul de „Reamenajare și extindere Școala Gimnaziala JÁNOS KÁJONI Ciceu” prevede lucrări de modernizare a clădirii existente a scolii, unde învață peste 220 de elevi. Se vor realiza lucrări de reparații la acoperiș, refacerea izolației și a termoizolației podului, reparații la tencuiala degradată, dar și extinderea clădirii cu un corp nou, legat funcțional de cel vechi, pentru a mari spațiul disponibil și capacitatea educațională existenta. Pe lângă investiții în amenajarea exterioară a curții școlii, unitatea de învățământ vă fi dotată cu mobilier didactic și un laborator de informatică complet nou.

Bugetul cererii de finanțare este de 8.002.710,09 lei, din care 7.842.655,83 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (puțin peste 1,17 milioane euro), iar lucrările se vor finaliza până la sfârșitul lunii mai 2021.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Vizualizări: 103