Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

A fost modificat ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ

În data de 01.02.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/21.07.2017, cu modificările ulterioare.

Modificările vizează:

  • Includerea unor prevederi privind taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public;
  • Includerea posibilităţii de actualizare a informaţiilor publicate în conformitate cu art. 7, alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;
  • Introducerea posibilităţii de transmitere a cererii de finanţare în sistemul MySMIS sub semnătura electronică extinsă a unei persoane împuternicite de către reprezentantul legal al solicitantului/liderului de parteneriat şi introducerea Modelului Certificarea aplicaţiei;
  • Introducerea Modelului de Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • Solicitarea unei Declarații a reprezentantului legal al solicitantului prin care să se certifice conformitatea cererii de finanţare cu fişele de proiect selectate şi prioritizate de Autoritatea Urbană;
  • Completarea unor prevederi legislative.

Sursa: www.inforegio.ro

Vizualizări: 193