Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

DGP AM POPAM intenționează să deschidă apeluri de depunere a proiectelor pentru 22 de măsuri!

Începând cu data de 15.02.2019, DGP AMPOPAM intenționează să deschidă apeluri de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri:

 • I.1 - Inovare;
 • I.2 – Servicii de consiliere;
 • I.6 - Diversificarea veniturilor și noi forme de venit;
 • I.15 - Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor;
 • I.21 - Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin);
 • I.21 - Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit ape interioare);
 • I.22 - Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nadorite;
 • I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi - Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine;
 • II.1 – Inovare;
 • II.2 - Investiții productive în acvacultură;
 • II.3 - Investiții productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei;
 • II.4 - Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă
 • II.5.a - Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvaculturăMăsura II.5 litera a: Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură;
 • II.5.b - Achiziționarea de servicii de consiliere de natură tehnică, științifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură;
 • II.7 - Creșterea potențialului siturilor de acvacultură;
 • II.9 – Conversia la sistemele de management de mediu și audit și la acvacultura ecologică;
 • II.12 - Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor;
 • IV.3 – Măsuri de marketing;
 • VI.1 - Control și executare (fără lit. e);
 • VI.1 - Control și executare (lit. e);
 • VI.2 – Colectare de date ;
 • VIII.1 – Supraveghere maritime integrată.

Ghidurile solicitantului aferente măsurilor mai sus menționate se regăsesc aici

Sursa. www.ampeste.ro

Vizualizări: 285