Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Trei noi contracte de finanțare semnate în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia

În data de 30.01.2019, Directorul General al ADR SV Oltenia a semnat trei contracte de finantare cu reprezentantii celor trei institutii beneficiare respectiv: primarul Municipiului Târgu Jiu, primarul Orașului Balș și primarul Comunei Lungesti.

Cele trei contracte sunt:

 1. Extindere și reabilitare grădinița "Mihai Eminescu", Corp C1finantat in cadrul Prioritatii de investiții: 4.4 „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”
 • Beneficiar: UAT Municipiul Targu Jiu

Rezultate asteptate: 

 • Creșterea numărului de participanți la învatamântul preșcolar cu 80 copii, prin construirea unui corp de clădire nou cu săli de grupe, dormitoare, spații activități comune (de la 0 la 80);
 • Creșterea calității infrastructurii de învățământ preșcolar pentru 341 copii prin reabilitarea și modernizarea corpului de clădire existent;
 • Creșterea numărului total de participanți de la 341 la 421 prin extinderea grădiniței.

Valoarea totală a proiectului este de 4.511.307,06 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 4.316.690,62 lei (926.030,38 euro).

Principalele lucrări de investiții propuse în cadrul proiectului sunt:

Pentru clădirea existentă:

 • Izolarea termică a pereților, soclului clădirii și a podului existent;
 • Refacerea instalației electrice interioare;
 • Pentru corpul nou de clădire – Clădirea existentă se va extinde cu un corp nou, ce va cuprinde: spații pentru învățământ, cabinet medical, grupuri sanitare, sala polifuncțională, bucătărie, spălătorie, anexe și încăperi destinate personalului de educație și îngrijire.
 1. Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice la Spitalul Orășenesc Balș, Jud.Olt”, finanțat în cadrul Priorității de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Beneficiar: UAT Orasul Balș

Obiectivul General al proiectului este creșterea eficientei energetice în Spitalul Orășenesc Balș.

Valoarea totală a proiectului este de 3.309.131,80 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 3.018.512,24 lei (668.226,39 euro).

Principalele lucrări ce se vor executa la corpurile spitalului sunt:

 • Izolare termică a părții opace a fațadelor cu sistem termoizolant;
 • Înlocuirea tâmplăriei existente;
 • Termoizolare planseu peste ultimul nivel;
 • Modernizarea instalației de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri de iluminat cu eficiență energetic ridicată;
 • Înlocuirea rețelei de distribuție a apei reci și de canalizare;
 • Lucrări de recompartimentare și consolidare a corpului principal.
 1. „Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Gradinita cu program normal din sat Lungesti, com Lungesti, judetul Valcea” finantat in cadrul Prioritatii de investiții 10.1 – „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare” 

Beneficiar: UAT Comuna LUNGESTI

Obiectivul General al proiectului: Asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea activităților educative la nivelul unității administrativ teritoriale astfel încât să se asigure procesul instructiv-educativ la standarde de calitate înalte.

Valoarea totală a proiectului este de 1.6135.04,90 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 1.470.562,41 lei (315.822,09 euro).

Principalele investiții sunt următoarele:

 • Reabilitarea și modernizarea clădirii astfel încât procesul educativ să se desfășoare în condiții optime;
 • Dotarea Grădiniței cu echipamente didactice, IT și materiale specifice pentru documentare;
 • Amenajarea spațiului tematic pentru activități recreative;
 • Îmbunătățirea stării infrastructurii aferente Grădiniței prin lucrări de reabilitare a clădirii, a căilor de acces, a instalațiilor termice, sanitare, electrice și amenajări exterioare;
 • Îmbunătățirea eficienței energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a clădirii.

Până la această dată, la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, s-au contractat 399 proiecte, în valoare solicitată de aproximativ 540 milioane Euro.

Sursa: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Vizualizări: 111