Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Brexit: Comisia Europeană adoptă setul final de măsuri de contingență în cazul unui scenariu no deal pentru studenții care participă la programul Erasmus+

Având în vedere riscul tot mai ridicat ca Regatul Unit să iasă din UE la data de 30 martie a acestui an fără a se ajunge la un acord (scenariul no deal), Comisia Europeană a adoptat un set final de propuneri de contingență în domeniile programului Erasmus+, coordonării în materie de asigurări sociale și bugetului UE.

Aceste propuneri au fost prezentate în urma invitațiilor formulate de Consiliul European (articolul 50), în noiembrie și decembrie 2018, care vizau intensificarea activității de pregătire la toate nivelurile, a adoptării, la 19 decembrie 2018, a Planului de acțiune de contingență al Comisiei, care include mai multe măsuri legislative, și a propunerilor de contingență prezentate săptămâna trecută, care vizau activitățile de pescuit din UE. Propunerile prezentate miercuri se adaugă activității ample de pregătire pe care Comisia a desfășurat-o din decembrie 2017, astfel cum s-a stabilit în comunicările anterioare privind pregătirea.

Măsurile prezentate miercuri ar asigura faptul că, în cazul unui scenariu no deal:

  • tinerii din UE și din Regatul Unit care participă la programul Erasmus+ la 30 martie 2019 își pot finaliza stagiul fără întrerupere;
  • autoritățile statelor membre ale UE vor continua să ia în considerare perioadele de asigurare, de încadrare în muncă (independentă) sau de rezidență în Regatul Unit înainte de retragere, la calcularea prestațiilor de asigurări sociale, cum ar fi pensiile;
  • beneficiarii din Regatul Unit ai finanțării acordate de UE vor primi în continuare plăți în cadrul contractelor lor actuale, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze în continuare obligațiile financiare care îi revin în cadrul bugetului UE. Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit.

Este important de remarcat faptul că aceste măsuri nu vor atenua – și nu pot să atenueze – impactul global al unui scenariu no deal, nu compensează în vreun fel lipsa de pregătire și nici nu reinstituie toate avantajele conferite de statutul de membru al UE sau condițiile favorabile ale unei eventuale perioade de tranziție, astfel cum se prevede în acordul de retragere.

Protejarea drepturilor participanților la programul Erasmus+

Erasmus+ este unul dintre programele emblematice ale UE. La 30 martie, în cadrul programului Erasmus+, 14 000 de tineri din UE27 (inclusiv studenți, stagiari în învățământul superior și în învățământul profesional și tehnic, cursanți tineri și personal didactic) se vor afla în Regatul Unit și 7 000 de astfel de participanți din Regatul Unit se vor afla în UE27. În cazul unui scenariu no deal, acești participanți nu ar putea să își încheie stagiul Erasmus+ și este posibil să nu mai fie eligibili pentru a beneficia de granturi. Propunerea prezentată miercuri vizează remedierea acestei situații, prin asigurarea faptului că, în cazul unui astfel de scenariu, studenții și stagiarii aflați în străinătate care participă la programul Erasmus+ la momentul retragerii Regatului Unit își pot finaliza studiile și pot primi în continuare finanțările sau granturile relevante.

Protejarea beneficiarilor bugetului UE

După cum s-a subliniat în repetate rânduri, toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ar trebui onorate de cele 28 de state membre. Acest lucru este, de asemenea, valabil în cazul unui scenariu no deal, în care s-ar aștepta din partea Regatului Unit să își onoreze toate angajamentele asumate în perioada în care a fost membru al UE. 

Propunerea prezentată îi permite UE ca, în cazul unui scenariu no deal, să fie în măsură să își onoreze angajamentele și să continue să efectueze plăți în 2019 către beneficiarii din Regatul Unit pentru contractele semnate și deciziile luate înainte de 30 martie 2019, cu condiția ca Regatul Unit să își onoreze obligațiile care îi revin în cadrul bugetului pentru 2019 al UE și să accepte toate verificările de audit și controalele necesare. Acest lucru ar contribui la atenuarea impactului semnificativ al unui scenariu no deal pentru o gamă largă de domenii care beneficiază de finanțare din partea UE, cum ar fi cercetarea, inovarea sau agricultura. 

Această chestiune este distinctă de acordul financiar dintre UE și Regatul Unit și nu aduce atingere respectivului acord în cazul unui scenariu no deal.

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Vizualizări: 157