Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Cooperare Transfrontaliera Romania-Ucraina: Stadiul actual al proiectului

Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii implementeazã pe o perioadã de 24 de luni (01.12.2006 – 30.11.2008) proiectul intitulat Sistem integrat pentru monitorizarea factorilor de mediu, biodiversitãtii si al resurselor naturale în Rezervatia Biosferei Transfrontalierã “Delta Dunãrii” România/Ucraina, (RO 2004 / 016-942.01.01.19).

Proiectul este finantat de Uniunea Europeanã prin Programul de Vecinãtate România/Ucraina, Phare CBC 2004-2006 si se desfãsoarã în parteneriat cu: Administratia Nationalã “Apele Române” – SGA Tulcea, Consiliul Judetean Tulcea, Administratia Rezervatiei Biosferei Dunãrea a Academiei Nationale de Stiinte a Ucrainei, Departamentul pentru Gospodãrirea Apelor, Odesa.

Prin realizarea obiectivelor sale proiectul îsi propune sã îmbunãtãteascã managementul procesului/ actiunilor de protectie a mediului în context transfrontalier. În acest scop se propune elaborarea si implementarea unui sistem integrat comun de monitoring pentru Rezervatia Biosferei Transfrontalierã „Delta Dunãrii” România / Ucraina. Acest sistem va fi sprijinit de un program comun de monitoring, de un grup de lucru comun, de o bazã de date comunã, de un laborator mobil cu ajutorul cãruia se vor organiza expeditii comune de supraveghere si de prelevare a probelor necesare pentru cunoasterea evolutiei parametrilor factorilor de mediu.

Pânã la acest moment au fost elaborate studiile „Inventarierea parametrilor relevanti, biotici si abiotici, ce caracterizeazã starea mediului, situatia biodiversitãtii si a resurselor naturale din RBTDD, România/Ucraina” si „Inventarierea surselor existente de poluare, a surselor existente cu potential de poluare si a activitãtilor cu impact negativ asupra mediului în RBTDD, România/Ucraina”, si ,i>achizitionate echipamentele necesare pentru colectarea si procesarea probelor prelevate. De asemenea, se aflã în executie nava laborator care va fi folositã pentru desfãsurarea actiunilor comune de supraveghere si monitoring. Tot în aceastã perioadã, specialistii români si ucrainieni au participat la 6 expeditii comune în Rezervatia Biosferei Delta Dunãrii din România si Rezervatia Biosferei Dunãrea din Ucraina.

În perioada 24-29 martie 2008, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii organizeazã la Tulcea, urmãtoarele activitãti:

  • Curs de Instruire pentru utilizarea echipamentelor de laborator, care se adreseazã personalului autoritãtilor din domeniul protectiei mediului si calitãtii apelor, ce urmeazã a utiliza noile echipamente de laborator achizitionate în scopul implementãrii Programului Comun de Monitoring;
  • Seminar pentru elaborarea Programului Comun de Monitoring al Rezervatiei Biosferei Transfrontalierã “Delta Dunãrii” România/Ucraina;
  • Întâlnirea Grupului Comun de Lucru, care are ca scop analizarea si validarea Programului Comun de Monitoring pentru Rezervatia Biosferei Transfrontalierã “Delta Dunãrii” România/Ucraina;
  • Conferinta internationalã dedicatã cresterii vizibilitãtii activitãtilor derulate pânã în acest moment în cadrul proiectului pentru elaborarea Programului Comun de Monitoring pentru Rezervatia Biosferei Transfrontalierã “Delta Dunãrii” România/Ucraina.

Informatii suplimentare privind evolutia si etapele proiectului „Sistem integrat pentru monitoringul factorilor de mediu, biodiversitãtii si al resurselor naturale în Rezervatia Biosferei Transfrontalierã “Delta Dunãrii” România/Ucraina” se pot obtine de la managerul proiectului: Dl. dr .ing. Grigore Baboianu- Director executiv adjunct în cadrul ARBDD, telefon 0240/ 518945.
Sursa: MDLPL

Vizualizări: 108